ขอบคุณความรักบนโลกใบนี้

โลกนี้มีสรรพสิ่งนานา
มีความงามและความไม่งาม
มีความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ
มีความสว่างและความมืด
เช่นเดียวกับใจของคน
มีทั้งความสุขและความทุกข์นานา

เมื่อฉันปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข
ฉันจึงหวนคิดพิจารณาว่าควรทำอย่างไร
ยามที่ฉันมีความสุขคือตอนไหน

ตอนที่รู้สึกใจดีกับผู้อื่นทำให้ฉันมีความสุข
หรือเพราะฉันมีความสุขจึงใจดีกับผู้อื่น

ตอนที่รู้สึกขอบคุณทำให้ฉันมีความสุข
หรือเพราะฉันมีความสุขจึงรู้สึกขอบคุณ

ตอนที่มีความรักทำให้ฉันมีความสุข
หรือเพราะฉันมีความสุขจึงมีความรัก

ทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นจากใจดวงนี้
หัวใจที่มีความสุขคือหัวใจที่มีความรักอันบริสุทธิ์ ความรู้สึกขอบคุณ และความใจดีที่มีให้กันและกัน
ฉันจะเรียกความปรารถนาดีต่อกันอย่างบริสุทธิ์ใจนี้ว่า ความเมตตา ก็น่าจะได้

เมื่อฉันมองผู้อื่นในแง่ดี เมล็ดพันธุ์แห่งความดีก็ถูกหว่านลงในใจ ฉันจึงพบกับความสุข เมื่อฉันมองผู้อื่นในแง่ไม่ดี เมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ดีก็ถูกหว่านลงในใจ ณ ขณะนั้น ฉันจึงพบกับความทุกข์

หากฉันหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งความรักความเมตตา ความรู้สึกขอบคุณในใจบ่อยๆ โลกใบนี้ของฉันคงจะมีความสุขน่าดู และเมื่อเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เติบโตขึ้น ฉันปรารถนาที่จะมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนด้วยความเต็มใจอย่างบริสุทธิ์ใจ

ความรักมีพลังกว้างใหญ่
ความรักบริสุทธิ์สวยงามเสมอ
ความรักคือความปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไข
ความรักคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ความรักคือการให้อภัย
ความรักคือความเมตตา

เพราะโลกนี้มีความมืด
ฉันจึงรู้สึกขอบคุณความสว่าง
เพราะโลกนี้มีความไม่ดีงาม
ฉันจึงรู้สึกขอบคุณความดีงาม
เพราะโลกนี้มีความทุกข์
ฉันจึงรู้สึกขอบคุณความสุขจากหัวใจ

ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น
อย่างเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกตามความเป็นจริง ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป จงถนอมรักษาวันเวลาดีดีต่อกันไว้และให้อภัยกัน

ขอบคุณความรักความเมตตาบนโลกใบนี้ค่ะ

ภาพ : Gelgas Airlangga