ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์พะเยา

0
ศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ รุกตลาดสินค้าเกษตรพะเยา บรรยากาศกิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ จัดบูธแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ พร้อมมอบใบรับรองเกษตรอินทรีย์ใหักับเกษตรกร วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีกิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (เกษตรอินทรีย์ PGS) เพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยาสู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม โดยเกษตรจังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา สมาพันธ์เกษตรยั่งยืนพะเยา สโมสรโรตารีพะเยา และชมรมโรงแรมร้านอาหารจังหวัดพะเยา โดยนายสวัสดิ์...

Inspiration

Columnist

เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ : ค้นพบเศียรพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะสกุลช่างพะเยา

0
เศียรพระพุทธรูปหินทราย ศิลปะสกุลช่างพะเยาที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย ขุดพบได้ที่วัดมหาพนในเมืองพะเยา พร้อมกับโบราณวัตถุมีค่าจำนวนหลายรายการซึ่งพบอยู่ภายในกรุใต้ฐานชุกชี เมื่อครั้งหน่วยศิลปากรที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาทำการขุดแต่งโบราณสถาน(วัดมหาพน)ร้างแห่งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2530 และเคยเป็นข่าวเกรียวกราวในหน้าหนังสือพิมพ์ยุคนั้น โบราณวัตถุบางส่วนปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ : หลวงพ่อศิลาวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

0
เป็นพระพุทธรูปเนื้อหินทราย(รูปที่ 1,2) ปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบ ขนาดใหญ่มีหน้าตักกว้าง 110 ซม. สูง 140 ซม. สภาพองค์สมบูรณ์ ศิลปะสกุลช่างพะเยา อายุสมัยประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ลักษณะรูปแบบพระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยมมน พระขนงไม่โก่งมากนัก พระนาสิกค่อนข้างใหญ่ แนวพระเนตรเกือบเป็นเส้นตรง พระโอษฐ์ยิ้มเล็กน้อย มุมพระโอษฐ์ทั้งสองข้างตวัดขึ้นเล็กน้อย ส่วนพระเกตุมาลาเป็นทรงเตี้ยๆมีขนาดค่อนข้างใหญ่รองรับพระรัศมีเปลว พระสังฆาฏิเป็นแผ่นขนาดค่อนข้างใหญ่ยาวลงมาจรดพระนาภี พระหัตถ์และนิ้วพระหัตถ์ค่อนข้างใหญ่เทอะทะ ปลายนิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกันทุกนิ้ว จากประวัติการค้นพบพระพุทธรูปองค์นี้ พบเมื่อปีพ.ศ....

เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ : เงี้ยวปล้นเมืองพะเยาเมื่อ พ.ศ.2445

0
เหตุการณ์ต่อเนื่องหลังจากพวกเงี้ยวก่อการจลาจลปล้นเมืองแพร่จนสามารถยึดเมืองได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2445 ถัดจากนั้นไม่นานก็ได้บุกเข้าปล้นเมืองลำปางในเดือนสิงหาคม แต่กระทำการไม่สำเร็จ เพราะถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต่อต้านอย่างแข็งขันสามารถรักษาเมืองไว้ได้ ทำให้พวกเงี้ยวเบนเป้าหมายวางแผนเข้าปล้นเมืองงาวและพะเยาในเวลาต่อมา เหตุการณ์พวกเงี้ยวเข้าปล้นเมืองพะเยา ปรากฏหลักฐานอยู่ในบันทึกประจำวันของพระครูศรีวิลาสวชิรปัญญา อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองพะเยา ซึ่งได้เล่าไว้อย่างละเอียดว่า เหตุเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2445 กลุ่มกำลังพวกเงี้ยวซึ่งระดมพลอยู่ที่บ้านป่าแดด อ.พาน จ.เชียงราย ยกกำลังเข้ามาปล้นเมืองพะเยาชุดแรกประมาณ 12 คนและเข้ามาสมทบอีก 21 คน สถานการณ์ตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายผู้คนในเมืองต่างหวาดกลัวได้อพยพหลบหนีไปอยู่นอกเมือง...

PHAYAOTV

spot_img

Editorial

Editorial : คำตอบคือ ประธาน กริยา และกรรม

0
หลายปีที่ผ่านมา ผมพยายามเขียนหนังสือเพื่อให้ AI สามารถแปลบทความได้หลายภาษา “การแปล” อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่สำหรับผมซึ่งเป็นคนทำสื่อ ถือเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญ  สำหรับผม ภาษาเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสาร มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เกี่ยวพันกับความอยู่รอดทางธุรกิจของคนทำสื่อเว็บไซต์ ผม (ผู้เขียน) เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดพะเยา ประเทศไทย เว็บไซต์จึงมีชื่อเดียวกับถิ่นกำเนิดคือ พะเยา หรือ Phayaobiz.com คุณลักษณะของเว็บไซต์บางอย่างจึงสะท้อนบุคลิกของคนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งบางครั้ง ผู้อ่านอาจจะชอบ หรือไม่ชอบ...

Episode

กำเนิดมัลติเว็บไซต์ phayaobiz.com

2
ภายหลังสารคดี "หยดน้ำที่หายไป" ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อพัฒนาชนบท มูลนิธิปิดทองหลังพระ พ.ศ.2559 ร.ต.อ.ทรงวุฒิ จันธิมา (กระจอกชัย) ผู้ก่อตั้งได้นำเงินรางวัลจากการประกวดใช้เป็นงบประมาณก่อตั้งเว็บไซต์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจและยังคงทำงานสืบสานแนวพระราชดำริภายใต้ชื่อ phayaobiz.com ห้วงเวลาหลายปี phayaobiz.com พยายามเชื่อมต่อข้อมูลกับโลกภายนอก แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลาด้วยสมาชิกกองบรรณาธิการแต่ละท่าน มีตำแหน่งงานประจำต้องใช้เวลาพักจากงานประจำเพื่อจัดทำข้อมูลลงเว็บไซต์ สมาชิกในกองบรรณาธิการทุกท่านจึงทำงานภายใต้ข้อจำกัดทั้งเรื่องเวลาและงบประมาณ พวกเราใช้ทุนส่วนตัวทำบทความ (content) และพัฒนาเว็บไซต์ งบประมาณส่วนใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน...

NON-FICTION

หยดน้ำที่หายไป : สารคดีรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทสารคดี วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  “หยดน้ำที่หายไป”  สารคดีเชิงสืบสวนค้นความจริงกับปริศนาการหายไปของน้ำในเขื่อนสิริกิติ์ เรื่อง/ภาพ ทรงวุฒิ จันธิมา (กระจอกชัย) สารคดีแบ่งเป็น ๕ บท เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ บนดินแดนทิศใต้จังหวัดน่าน อันเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ...