หลายปีที่ผ่านมา ผมพยายามเขียนหนังสือเพื่อให้ AI สามารถแปลบทความได้หลายภาษา “การแปล” อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคน แต่สำหรับผมซึ่งเป็นคนทำสื่อ ถือเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญ  สำหรับผม ภาษาเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสาร มันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เกี่ยวพันกับความอยู่รอดทางธุรกิจของคนทำสื่อเว็บไซต์

ผม (ผู้เขียน) เป็นคนไทย เกิดที่จังหวัดพะเยา ประเทศไทย เว็บไซต์จึงมีชื่อเดียวกับถิ่นกำเนิดคือ พะเยา หรือ Phayaobiz.com คุณลักษณะของเว็บไซต์บางอย่างจึงสะท้อนบุคลิกของคนภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งบางครั้ง ผู้อ่านอาจจะชอบ หรือไม่ชอบ  

บางคนตั้งคำถาม สอบถามถึงกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร เพราะการทำสื่อต้องมีผู้อ่าน ผมเลือกที่จะไม่ตอบคำถามเหล่านั้น เพราะเป้าหมายของผมคือการทำบทสัมภาษณ์ที่ดีที่สุด ใครจะอ่านบทความหรือไม่ จะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนเท่าใด ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผมยังดูข้อมูลผู้เข้าชมเพื่อกำหนดทิศทางบทสัมภาษณ์อยู่เสมอ

เนื้อหาบทสัมภาษณ์ อักษรภาษาอาจไม่เหมือนกับคำพูดที่เอ่ยจากปาก เพราะภาษาเขียนและภาษาพูดต่างกัน แต่ละบุคคลมีบุคลิกที่แตกต่าง บางคนพูดภาษาท้องถิ่น บางคนพูดภาษาไทย บางคนใช้ภาษาพูดคุย ผมจึงต้องปรับปรุงภาษาเขียนให้ครบถ้วน ชัดเจน

แน่นอนว่า ขั้นตอนการทำบทสัมภาษณ์ยุ่งยากกว่าการเขียนหนังสือทั่วไป ต้องมีการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์ ต้องมีการนัดหมายพบปะผู้ให้สัมภาษณ์ มีการเตรียมอุปกรณ์เพื่อการสัมภาษณ์ ถอดเสียงบันทึกผู้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาเขียนบทความ  เรียบเรียงทำให้บทสัมภาษณ์เกิดความน่าสนใจ ส่งบทสัมภาษณ์ให้ผู้สัมภาษณ์ตรวจสอบความถูกต้อง หลังจากนั้น จึงเริ่มเขียนในระบบการแปล

ผมเรียกขั้นตอนสุดท้ายว่า  “การเขียนในระบบการแปล”  เพราะเราต้องเขียนบทความเพื่อให้ผู้อ่านภาษาอื่นเข้าใจ ผมทำบทสัมภาษณ์ด้วยความยุ่งยาก พยายามเขียนหนังสือเพื่อให้ AI แปลบทความของผมได้ เริ่มต้นจาก การแปลบทความภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยตนเอง , ใช้แอพพลิเคชั่นแปลภาษา , ติดตั้งปลั๊กอินแปลภาษาในเว็บไซต์  Phayaobiz.com ช่วงเวลาแห่งความสับสน ผมค้นหาและอ่านบทความวิชาการและงานวิจัย เช่น โครงสร้างภาษา , การใช้ภาษา , สัญญะ (sign)

การศึกษาทำให้เราเข้าใจ แต่มิได้หมายความว่า เมื่อเราเข้าใจแล้ว จะทำให้ผลงานบทสัมภาษณ์ของเราดีขึ้น ผมยังคงเขียนหนังสือ กระทั่งวันหนึ่ง AI ซึ่งเปรียบเสมือนเด็กก็เริ่มเติบโต AI แปลภาษาได้ดีขึ้น ส่วนผมปรับตัวให้เข้ากับการทำงานของ AI นั่นเป็นการคลี่คลายปัญหาทางภาษา สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือ ผู้เขียนหนังสือในระบบการแปล กำลังสร้างภาษาใหม่อันเป็นภาษากลางของการเขียนหนังสือ ซึ่งมิได้มีแต่เพียงผม (ผู้เขียน) เพียงคนเดียว

ผมคิดว่า มันคือหนทางของการอยู่รอด เป็นวิธีปรับตัว ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคนถามผมว่า เคล็ดลับสำคัญของการ “เขียนหนังสือในระบบการแปล”  คืออะไร ? คำตอบอันแสนธรรมดาของผมคือ เขียนหนังสือให้ครบโครงสร้างทางภาษา อันประกอบด้วย ประธาน กริยา และกรรม