“ช่างภาพ” เป็นความฝัน หนุ่ม-สาว หลายคนอยากเป็นช่างภาพมืออาชีพ “ธนัชโชติ หลวงติ๊บ” เป็นอีกคนที่มีความฝันอยากเป็นช่างภาพระดับสากล 17 ปีของอาชีพช่างภาพในประเทศไทย การันตีความสามารถของเขาได้ระดับหนึ่ง

ปัจจุบัน “ธนัชโชติ หลวงติ๊บ” ทำงานกับ Pixel studio บริษัทสัญชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ทำธุรกิจจำหน่ายภาพถ่ายให้กับนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญ บนน่านน้ำประเทศแถบประเทศจาไมก้า ประเทศคิวบา ประเทศโคลัมเบียและประเทศปานามา

“พะเยาบิสซิเนส” มีโอกาสสนทนาอย่างเป็นกันเองในช่วงลาพักร้อนของ “ธนัชโชติ หลวงติ๊บ” ประเด็นอันน่าสนใจในเนื้อหาบทสนทนา มิใช่รายระเอียดทางเทคนิคด้านการถ่ายภาพ แต่เป็นรูปแบบการทำงานของบริษัทรับถ่ายภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา การปรับตัวทางธุรกิจโดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีเพิ่มรายได้ของเขาให้มากขึ้น

“ผมทำงานกับบริษัทของสหรัฐอเมริกาช่วงการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของบริษัท พวกเขามีนโยบายเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลมานาน แต่ทีมงานของผมเพิ่งมีการปรับเปลี่ยน เดิมทีเราถ่ายภาพแล้วพิมพ์เก็บไว้ในแกลเลอรี นักท่องเที่ยวที่สนใจก็จะมาซื้อภาพในแกลเลอรี ราคาภาพถ่ายแต่ละใบค่อนข้างแพง แต่นักท่องเที่ยวบนเรือสำราญก็ซื้อภาพถ่ายของพวกเราจำนวนมาก”

ธนัชโชติ เล่าว่า การทำงานเป็นช่างภาพในสังกัดของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีรูปแบบการทำงานเป็นทีม Pixel studio มีทีมงาน 30 ทีม ทีมละ 16 คน รวบรวมช่างภาพฝีมือดีจาก 52 ประเทศ ค่าตอบแทนค่อนข้างสูง เงินเดือน, Intensive ,committion เฉลี่ยประมาณ 50,000-70,000 บาทต่อเดือน

การทำงานเป็นช่างภาพบนเรือสำราญต้องทำงานอย่างเป็นระบบ ทำงานเต็มเวลา ตามสัญญาที่ได้ลงนามกับบริษัท ก่อนการทำงานมีการประชุมวางแผนรูปแบบการทำงาน ผู้จัดการทีมทำหน้าที่เหมือนบรรณาธิการภาพ แตกต่างกันที่คนเป็นผู้จัดการทีมเป็นผู้วางแผนการถ่ายภาพเพื่อให้ลูกค้าซื้อภาพถ่ายของบริษัทให้มากที่สุด

บริษัทรับถ่ายภาพของต่างประเทศมีระบบการศึกษาวิจัย มีการรวบรวมสถิติ มีการวิเคราะห์ มีทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวบนเรือสำราญได้ว่า แต่ละกลุ่มต้องการซื้อรูปภาพแบบไหน ช่างภาพต้องทำงานตามแผนงานซึ่งผู้จัดการเป็นผู้กำหนด นอกจากนั้น ยังมีการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการถ่ายภาพจนถึงขั้นตอนการจัดจำหน่าย

2 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ เริ่มตั้งแต่กระบวนการถ่ายภาพมีการกำหนดเทคนิคการถ่ายภาพ ลักษณะของภาพที่บริษัทต้องการโดยผู้จัดการทีม เมื่อช่างภาพเสร็จสิ้นการถ่ายภาพจะส่งข้อมูลจากกล้องถ่ายภาพสู่มือถือ ภาพที่ได้จะถูกส่งต่อเข้าห้องแลบดิจิตอลเพื่อทำการตกแต่งภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อเสร็จสิ้นภาพทั้งหมดจะถูกส่งเข้าแกลเลอรีดิจิตอล นักท่องเที่ยวบนเรือสำราญสามารถดูภาพ เลือกซื้อภาพผ่านแอพพลิเคชั่น

“รายได้ของบริษัทผมไม่ทราบแน่ชัด แต่สำหรับรายได้ของผมเพิ่มขึ้นจากค่า Intensive และ,committion รวมเฉลี่ยเดือนละ 100,000 บาท”

การทำงานเป็นช่างภาพเมืองไทยค่อนข้างมีความสุข ไม่มีผู้จัดการทีมคอยกำหนดกฎเกณฑ์ ช่างภาพต่างประเทศต้องถ่ายภาพตามเทคนิคและรูปแบบที่กำหนด ถูกบีบบังคับให้ต้องถ่ายภาพตามจำนวนภาพที่เขาต้องการ ผลงานถ่ายภาพต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามที่ผู้จัดการทีมสั่งการ

“ผมนึกถึงครั้งแรกที่รับงานถ่ายภาพ ตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัย เป็นการถ่ายภาพงานแต่งงานของทหารเรือ ผมได้รับคำชมและมีความสุขมาก”