เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 พิบูลศักดิ์ ลครพล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยายในงานเสวนา การอ่านคือหนทางแห่งการเป็นนักเขียน สงเสริมนิสัยรักการอ่าน ณ ห้องสมุดสานใจ โรงเรียนเทิงวิทยาคม​ อ.เทิง​ จ.เชียงราย โดยได้มอบหนังสือส่งเสริมการอ่านงานเขียน​ผม และงานชุดมิตรภาพความรัก จำนวน 32 เล่ม​ ให้ห้องสมุด​ โดยมีนายวิเชียร​ มูลวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคมเป็นผู้รับมอบ ​พิบูลศักดิ์ มาชา ละครพล | Facebook