คนไทยยุคก่อนเชื่อเรื่องพลังอำนาจภายนอกค่อนข้างมาก อย่างเช่นเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” (Destiny) โชคชะตา บุญกรรม ตกมาถึงยุคใหม่ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์มีมากขึ้น ความเชื่อเริ่มผสมผสานกันกับอำนาจภายใน โดยเชื่อทั้งพรหมลิขิตและลิขิตจากตนเองอย่างเช่น พฤติกรรม เรียกง่ายๆว่า “ตนลิขิต” (Self destiny) ผสมผสานเข้ากับเรื่องพันธุกรรมจากบรรพบุรุษเรียกว่า “ยีนลิขิต” (Gene destiny) ดูอย่างสารพัดโรคนั่นไง บางส่วนมาจากสิ่งที่ยีนกำหนดไว้ อีกบางส่วนมาจากพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งครอบคลุมเรื่องการควบคุมสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ทีนี้ลองไปดูกันว่าส่วนที่เป็นยีนลิขิตซึ่งควบคุมได้ยาก สามารถใช้ตนลิขิตเอาชนะได้บ้างหรือไม่ โดยเอาเรื่องโรคอ้วน (Obesity) เป็นตัวอย่าง เลือกเอาเฉพาะคนที่อ้วนจากยีนลิขิตหรืออ้วนจากพันธุกรรมเท่านั้น

นักวิจัยในสหราชอาณาจักรจากมหาวิทยาลัยเอคเซเตอร์ (Exeter University) และมหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol University) ร่วมกันทำวิจัยเกี่ยวกับโรคอ้วนทางพันธุกรรม (Genetic obesity) คนที่เป็นโรคอ้วนกลุ่มนี้ตามปกติควบคุมตนเองไม่ได้ เกิดความรู้สึกอยากอาหารอยู่บ่อย แม้ไม่หิวทว่าหากได้เห็นอาหารก็อยากกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารให้พลังงานสูงรวมไปถึงอาหารอร่อย คนกลุ่มนี้จึงอ้วนง่าย แพทย์หรือนักโภชนาการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้ค่อนข้างยาก ทีมวิจัยทำการศึกษาคนอ้วนจากยีนลิขิตกลุ่มนี้ ได้ผลวิจัยแล้วนำมาตีพิมพ์ในวารสาร the International Journal of Epidemiology เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2023 ลองไปดูผลกันหน่อย

นักวิจัยเห็นว่าปัจจุบันในท้องตลาดมีผลิตภัณฑ์อาหารพลังงานสูงจำนวนมากวางจำหน่าย ทำอย่างไรจึงจะทำให้ผู้ป่วยโรคอ้วนเลี่ยงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ โดยรู้ว่าในดีเอ็นเอของผู้ป่วยโรคอ้วนจากพันธุกรรมมียีนกว่า 900 ตัวที่เข้าไปมีอิทธิพลต่อการเพิ่มดัชนีโรคอ้วนที่เรียกว่าบีเอ็มไอ (Body Mass Index) ยีนเหล่านี้มีส่วนกระตุ้นทำให้คนอ้วนเกิดความรู้สึกอยากอาหาร ตนลิขิตจะเอาชนะยีนลิขิตกลุ่มนี้อย่างไร สิ่งที่ทีมวิจัยทำกับอาสาสมัครที่เป็นโรคอ้วนจากยีนลิขิตจำนวน 3,780 คน โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มแรกทำการฝึกให้บันทึกพลังงานที่จะได้จากอาหารที่บริโภค ให้เรียนรู้ถึงอันตรายจากโรคอ้วน และปัญหาที่มาจากการบริโภคอาหารเหล่านั้น อีกวิธีหนึ่งฝึกให้ผู้ป่วยหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่มีอาหารพลังงานสูง ฝึกจนกระทั่งผู้ป่วยมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาหารพลังงานสูง กระทั่งเริ่มใช้ตนลิขิตเอาชนะยีนลิขิตได้สำเร็จ บีเอ็มไอลดลงได้ในที่สุด

สรุปคือการฝึกฝนอย่างหนักช่วยให้ร่างกายพัฒนาแนวทางของตนลิขิตเพื่อเอาชนะยีนลิขิตได้ บีเอ็มไอและน้ำหนักตัวลดลงได้จริงๆ จึงขอเอาใจช่วยผู้ป่วยยีนลิขิตให้ฝึกฝนตนเองจนกระทั่งตนลิขิตเอาชนะยีนลิขิตได้สำเร็จ ลองไปฝึกกันดู

วินัย ดะห์ลัน Facebook