ทนุถนอมวรกาย
บำรุงวรหฤทัยจงดี เพื่อนเอย

ดิน น้ำ ฟ้า อากาศ
วิปริตวิปลาสเลวร้ายระกำ
ยุติธรรม์สิ้นแม้ศีลธรรม
ทุรยุคระยำตำบอน
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ขุดสันดานขูดสันดอน
ตัวรอดใจรอดก่อน
หัวถึงหมอนหลับลงไหม
ก่อนนอนทบทวนว่า
วันผ่านมาทำสิ่งใด
พรุ่งนี้จะทำอะไร
ให้เป็นคุณบุญบันดาล
ประเสริฐเกิดกุศล
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
ประโยชน์โลก 3 ประการ
ข้อหนึ่งพึงพ้นผ่าน
อย่าแผ้วพานซึ่งโรคภัย
เช้านี้ฉันฉะนี้
เช้าเธอนั้นเล่าไฉน
กินแล้วจะทำไร
ส่วนฉันนั้นตั้งใจ
สายวาดรูปสักรูปพอ
บ่ายบ่ายจะไปเยี่ยมเด็ก
เพื่อนตัวเล็กที่คอยรอ
ชวนเล่นระบายสีต่อ
ใต้ร่มไม้ชายชลา

18 มี.ค.2567