ภาระหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบในครอบครัว ความห่างไกล ความห่างของช่วงอายุวัย ทำให้ช่องว่างระหว่างสมาชิกครอบครัวมากขึ้นจนกลายเป็นความเหินห่าง แม้แต่ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนอันใกล้ชิด ก็ยังคงมีม่านความรู้สึกขวางกั้น “หลานม่า” ภาพยนต์สะท้อนความสัมพันธ์ของครอบครัวจึงเป็นเรื่องราวอันน่าจับตามองในแง่การสะท้อนความรู้สึกของผู้รับชม ความรักของหลานกับอาม่า อันมีจุดเริ่มต้นจากหลานอยากเป็นผู้รับมรดกของอาม่าอยู่ในภาวะของโรคมะเร็ง กลวิธีเล่าเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันแต่ทำให้ผู้ชมคล้อยตามความรู้สึก หม่นเศร้าปนความสนุก ความทรงจำอันงดงามและความรัก ที่สะท้อนภาพครอบครัว 4 เมษายน 2567 ทุกโรงภาพยนต์