แท็ก: เชียงม่วน

พะเยาบิสซิเนส-ผู้เคยสัญจรผ่านเส้นทาง อำเภอเชียงม่ว...
"ไร่องุ่นสวนหลังบ้าน” เป็นพื้นที่ทำการเกษตรสมัยใหม...