Chansin Art Studio อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายเกือบ 20 กิโลเมตร บนพื้นที่ชนบทติดท้องทุ่งนา บ้านป่าห้า ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มองออกไปทางทิศตะวันออก เห็นต้นข้าวกำลังออกรวงเหลืองอร่าม “พะเยาบิสซิเนส” เดินทางตาม Application Google Maps ตามพิกัดที่ตั้งซึ่งถูกส่งมาทาง Application Line ของ Chansin

Chansin หรือ ชาญศิลป์ ใจคำ เป็นศิลปินคนพะเยาที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตในยุคสมัยใหม่ บางเวลาหลายคนพบเขาบนโลกสังคมออนไลน์ บางเวลาเราพบเขาในฐานะเจ้าของธุรกิจจำหน่ายฝ้าเพดาน บางเวลาเราพบเขาในฐานะศิลปิน ร่วมแสดงผลงานตามนิทรรศการศิลปะหลายแห่ง

Chansin Art Studio เป็นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะของชาญศิลป์ หลายสิบปีก่อน ชาญศิลป์เคยรับรางมากมายในระดับเยาวชน ยามเติบใหญ่ในปี พ.ศ.2554 รับรางวัลดีเด่น โครงการประกวดผลงานภาพจิตกรรมสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชทานพิธีพระราชพิธีมาหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษาครบ 7 รอบ พ.ศ.2555 รางวัลภาพประทับใจ ประเภทประชาชนทั่วไป ศูนย์ศิลปะชีพบางไทรในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  นานมากสำหรับเราสองคน ที่มิได้พบเจอกันในฐานะคนทำงานตามสาขาอาชีพ ผู้เขียนเคยสัมภาษณ์ชาญศิลป์ในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ ผลงานของเขาได้รับความสนใจอย่างมาก จากชาวต่างชาติแถบประเทศยุโรป แต่หลังจากนั้นหลายปี เขาหายไปจากวงการศิลปะ

“ศิลปินต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ต้องทำธุรกิจเพิ่มเติม ผมทำร้านเช่าวีซีดี ทำร้านขายกับข้าว ทำธุรกิจจำหน่ายฝ้าเพดาน ทำตามกิเลสอันมีมาแต่ดั้งเดิมของมนุษย์ ส่วนผลงานจิตกรรมก็ส่งประกวดอยู่เรื่อยๆ”

แง่มุมทางศิลปะของชาญศิลป์ คลี่คลายเหมือนลักษณะของการใช้ชีวิตของเขา พันธะของชีวิต ปมปัญญาทางศิลปะ อาจมีพื้นฐานมาจากจิตดวงเดียวกัน ชาญศิลป์ทำงานศิลปะโดยหลีกเร้นขนบชีวิตของศิลปินยุคดั้งเดิม เขาทำธุรกิจจำหน่ายฝ้าเพดานหล่อเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว ภรรยาหนึ่งคน ลูกสาวสองคนและลูกหมาสองตัว

“หลายปีก่อนผมเขียนภาพจิตรกรรมต้นแบบหนึ่งชิ้น เขียนจนเป็นที่พอใจของลูกค้าคนหนึ่ง จากนั้นเขาสั่งงานรูปแบบเดิมเป็นจำนวนหลายร้อยภาพ ผมเรียกงานลักษณะนี้ว่างานออร์เดอร์ หลายคนคิดว่าเป็นงานลอกเลียน นั่นก็ไม่ผิดผมลอกเลียนงานเขียนของตนเอง”

หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง ศิลปินมักถวิลหาผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตของตนเอง นอกจากสร้างบ้าน ชาญศิลป์เก็บเงินสร้างแกเลอรีรวบรวมผลงานศิลปะของตนเอง Chansin Art Studio เป็นมากกว่าความฝันของศิลปินคนพะเยายุคใหม่ ปัจจุบันชาญศิลป์ทำงานศิลปะอย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือเขาใช้กับการทำธุรกิจและดูแลครอบครัว “ชีวิตไม่จำเป็นต้องมีลำดับการทำงานเหมือนศิลปินยุคก่อน ทำชีวิตให้มีความสุขโดยเบียดเบียนคนอื่นดีกว่า”

Chansin Art Studio โดย ชาญศิลป์ ใจคำ บ้านป่าห้า ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดต่อ 089 635 2349