MAJOR CINEPLEX ร่วมกับ Phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัลบัตรชมภาพยนต์จำนวน 10 รางวัล เพียงผู้อ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com ตอนคำถาม พร้อมกับเขียน ชื่อ นามสกุล ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น ผู้ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ ที่โรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง (กดแผนที่เดินทางMAJOR CINEPLEX : Phayao)
คำถามประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 คือ Suzanne Collins ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์หนังสือ The Hunger Games เป็นคนสัญชาติใด? คำตอบคือ อเมริกัน

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ที่ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 2 ที่นั่ง

สุธาศินี ทับยา
รัชนีกร คำนาค
นภสร สีเหลือง
สุนัตตา รักสิงห์
โยษิตา ราศรีอรชร
พัชรีพร อิ่นคำ
จินตนา วงแสน
ปรียาพร วงศ์กา
นายรัฐพงษ์ ศรีใจป้อ
ภัทรธิตรา กาหลง

ขั้นตอนรับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลให้เปิดหน้าเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมมอบบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อ หลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook