อาจารย์ธีรัตน์  ดาวไธสง  เป็นอดีตข้าราชการครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นนักวิจัยสมุนไพรไทยควบคู่กับการทำธุรกิจสปา เคยดำรงตำแหน่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  ปี 2559 สร้างศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัดพะเยา ปี 2561 มีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไม้ไผ่จังหวัดพะเยา เมื่อแล้วเสร็จ คนพะเยาเรียกเขาได้เต็มปากว่า “ปราชญ์ไม้ไผ่” ปัญญาความรู้ศาสตร์ด้านไม้ไผ่จะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อย่างครบวงจร

ย้อนความเดิมกลับไปเมื่อหลายสิบปี อาจารย์ธีรัตน์  ดาวไธสง  ลาออกจากอาชีพราชการตาม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จากนั้นจึงมีเงินเก็บก้อนหนึ่งเพื่อประกอบสัมมาอาชีพนักวิจัยสมุนไพรไทยและทำธุรกิจสปา

“ผมมีความสุขมากกับงานวิจัยสมุนไพรไทย อยู่กับดินกับหญ้าอยู่กับต้นไม้สบายใจ อยู่เงียบๆ เพราะการทำงานในระบบราชการเหนื่อยมาก เครียด พอลาออกมาทำธุรกิจสปาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ”

หลังจากทำงานเป็นนักวิจัยและทำธุรกิจสปาสักพักก็ถูกเชิญให้รับตำแหน่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา หลังจากนั้นรับตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งช่วงเวลานั้น ภาครัฐมีนโยบายสร้างศูนย์กระจายสินค้า OTOP จังหวัด อาจารย์ธีรัตน์  จึงสร้างศูนย์กระจายสินค้าตามนโยบายของภาครัฐ

“ตอนนี้ภาครัฐสามารถต่อรองกับห้างสรรพสินค้าใหญ่หลายแห่ง ให้สินค้าโอทอปสามารถวางจำหน่ายได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ ในทางธุรกิจการลงทุนทำศูนย์กระจายสินค้าถือว่าล้มเหลว แต่หากมองในแง่การต่อรอง ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะสินค้าโอสามารถวางขายในห้างสรรพสินค้า”

อาจารย์ธีรัตน์ ดาวไธสง โฟกัสชีวิตของตนเองสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้ไม้ไผ่ ด้วยในช่วงเวลาหลายปี อาจารย์ธีรัตน์มีโอกาสศึกษาและบรรยายให้ความรู้กับประชาชนเรื่องไม้ไผ่ ซึ่งเป็นการกลับสู่แนวทางตามพระราชดำริด้วยความพอเพียง โดยในปี 2561 มีโครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นพันธุ์พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ เพื่อจะเข้ามาแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางอาชีพก่อให้เกิดรายได้

“ศูนย์การเรียนรู้ไม้ไผ่สอนความรู้เรื่องการใช้ไม้ไผ่ เริ่มตั้งแต่พันธุ์ไม้ไผ่แต่ละชนิด วิธีการเพาะขยายพันธุ์ การนำไม้ไผ่มาใช้ประโยชน์ มีเทคนิควิธีที่จะทำให้ไม้ไผ่ที่มีอายุยาวนานปลวกมอดไม่กิน สามารถนำมาสร้างบ้าน นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ นำมาทำถ่านเชื้อเพลิง นำมาทำเครื่องสำอาง”

ติดต่อสอบถามอาจารย์ธีรัตน์ ดาวไธสง ศูนย์การเรียนรู้ไม้ไผ่จังหวัดพะเยา 0861887082