5.8 C
New York
วันพฤหัส, เมษายน 22, 2021

Buy now

PEOPLE

Top Plaza เปิดพื้นที่สินค้าเกษตรอินทรีย์รุกพะเยา

Marketing หรือ การตลาด เป็นเหมือนยาขมของเกษตรกรยุคก่อน เพราะต้องทุ่มงบประมาณลงทุนลงแรงมหาศาล แต่การตลาดยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากเดิมมาก ธุรกิจขนาดเล็กทำการตลาดได้ในราคาประหยัด รูปแบบการตลาดเรียบง่าย แต่ฉลาดในการให้ข้อมูลสินค้า สามารถตอบสนองความต้องการของของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง “พะเยาบิส” มีโอกาสถอดแนวคิดทางการตลาดของ ภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ ผู้จัดการศูนย์การค้า ท๊อปส์พลาซ่าพะเยา ซึ่งจะแนะแนวทางกระบวนการทำตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา “ตลาดจริงใจ” พื้นที่การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในท๊อปส์พลาซ่า พื้นเพ ภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ เป็นคนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา...

ขนบศิลป์ช่างวาด “สล่าหนานแถม” ที่วัดป่าแดงบุญนาค

พ.ศ.2564 วัยศิลปินพะเยานาม “สล่าหนามแถม” หรือ “นายธีรศาสตร์ สุขเจริญ” ครบวัย 70 ปีเต็ม ผลงานของเขาหากมองโดยผิวเผิน คล้ายกับงานเขียนของศิลปินในวัยเด็ก แต่เมื่อลองพิจารณารายละเอียดของภาพวาดที่ผนังอุโบสถวัดป่าแดงบุญนาค จะมองเห็นความประณีต ละเอียดลอออันเรียบง่าย เมื่อลองฟังความคิดของสล่าหนานแถมจะพบว่า มีหลายเรื่องราวเบื้องหลังภาพที่เรามิเคยได้ยินได้เห็น เช่น เรือผีหลอก การล่อปลาก่อ หรือวิถีชีวิตของคนโบราณกับการใช้ใบตองตึง 42 ปีกับชีวิตที่มิเคยมีผลงานทางศิลปะ ผมสืบเชื้อสายชาวไทยใหญ่เดินทางมากับกลุ่มพ่อค้าไม้ชาวอังกฤษ ปู่ของผมเเป็นเจ้าของช้างรับจ้างลากไม้ซุงให้ชาวอังกฤษ ส่วนพ่อก็ทำงานช่วยปู่คุมคนงานบริษัทอังกฤษจนรัฐบาลประกาศปิดป่า...

Smoothie เมนูปั่นเพื่อสุขภาพหลังบ้านอาจารย์ขวัญจิต

"ขวัญจิต สุทธิกวี" เป็นข้าราชการเกษียณอายุอาศัยอยู่บ้านสองชั้นในตัวเมืองจังหวัดพะเยา บริเวณหลังบ้านแบ่งพื้นที่เป็นสวนผักเกษตรอินทรีย์เนื้อที่กว่า 4 ไร่ ชื่อว่า “สวนขวัญออร์แกนิค” ภายในสวนปลูกพืชผักผลไม้หลายชนิด เช่น ผักวอเตอร์เครส (Watercress)  ผักเคล (Kale) ถั่วพู ฯลฯ บริเวณข้างบ้านมีดอกไม้สีม่วงแปลกตาชื่อว่า ดอกมาการ์เรต  (Margaret) หลายคนเดินทางมาเยี่ยมเยือนเพื่อขอถ่ายภาพกับดอกไม้แสนสวยเหล่านี้ ส่วนครอบครัวสุทธิกวีก็นำเสนอ Smoothie เมนูปั่นเพื่อสุขภาพ ทั้งสตรอเบอร์รี่...

“คุณไทฟาร์ม” โมเดลธุรกิจฟาร์มโคเนื้อส่งออกประเทศจีน

อุทัย ตันกูล คือนักธุรกิจเจ้าของฟาร์มโคเนื้อ “คุณไทฟาร์ม” ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการส่งออกโคเนื้อให้ประเทศจีน ส่วนตลาดภายในประเทศ เขาออกแบบโมเดลธุรกิจด้วยแนวคิดการขายตรง มีการประกันราคารับซื้อโคตัวละ 35,000 - 45,000 บาท มีแพ็คเกจสินค้า โคแม่พันธุ์ท้อง โคคู่แม่ลูก โคท้องคู่แม่ลูก จัดหาเงินทุนจากแหล่งทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมาชิกเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ฉีดวัคซีน จัดอบรม เมื่อแม่พันธุ์โคออกลูกหรือหลานแล้วขายคืนสู่ฟาร์มจะมีเงินปันผล ขายลูกได้เงินปันผลร้อยละ 3 ของราคาขาย...

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ กับเบื้องลึกเกษตรกรโคขุนและเกษตรอินทรีย์พะเยา

ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ เป็นอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้ชุมชน ทำงานศึกษาวิจัยและมีส่วนพัฒนาการผลิตเนื้อโคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา สามารถลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพของเนื้อโคขุนให้มีคุณภาพดีกว่าเนื้อโคต่างประเทศ ปัจจุบัน กำลังผลักดันเรื่องเกษตรอินทรีย์โดยริเริ่มจากงานวิจัยสู่การพัฒนาสินค้า เกษตรอินทรีย์อันมีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพวางจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้บริโภคคน พะเยา สินค้าผักสลัดหกชนิด สินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าวฮางงอกอินทรีย์ และลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ อันเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีตรารับรอง กำลังจะวางจำหน่ายตามพื้นที่ขายสินค้าของจังหวัดพะเยา เริ่มต้นจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ผมเริ่มทำงานเป็นอาจารย์สอน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จำได้ตอนนั้นโครงสร้างฟาร์มปศุสัตว์สำหรับการสอนนิสิตสัตวศาสตร์ไม่มีอะไรสักอย่างเลย...

จรัส สุทธิกุลบุตร “ทุกอย่างมีเบื้องหลังทางเศรษฐกิจแฝงอยู่เสมอ”

จรัส สุทธิกุลบุตร คือคนไทยเชื้อสายจีนยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสมัยใหม่ อดีตเคยดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมื่ออายุเพียง 28 ปี เป็นเลขาหอการค้า ประธานหอการค้า ประธานหอการค้าภาคเหนือเขต 2 กรรมการหอการค้าไทย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปัจจุบันทำงานดำรงตำแหน่งประธานและผู้บริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัทที่มีบทบาทในการสร้างแบรนด์ ทำการตลาด พัฒนาสินค้าของจังหวัดพะเยาจนประสบความสำเร็จ “พะเยาบิส” มีโอกาสถอดความคิดของ จรัส สุทธิกุลบุตร บุคคลที่มองเห็นพัฒนาการการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยามาอย่างต่อเนื่อง เป็นคนไทยเชื้อสายจีนในยุคเปลี่ยนผ่าน ผมเกิดในยุคการเปลี่ยนผ่านจากคนรุ่นเก่าเข้ามาสู่รุ่นใหม่...

“เจริญ มาบุตร” ศิลปะเพื่อประโยชน์สาธารณะ

เจริญ มาบุตร เป็นศิลปินเมืองพะเยา ปัจจุบัน​รับราชการตำแหน่งจิตกรประจำกรมศิลปากร ยามว่างเลิกงานประจำเขาทำงานเป็นศิลปินนอกหน้าที่อันเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนพะเยา ศิลปะเพื่อการกุศลหลายๆโครงการบรรลุความสำเร็จด้วยฝืมือของเจริญ มาบุตร 

สุเมธ เตชะกุลวิโรจน์ ประธาน YEC

“สุเมธ เตชะกุลวิโรจน์” เป็นนักธุรกิจเต็มตัวหลังกลับจากสหรัฐอเมริกามาทำธุรกิจโรงแรมชื่อ M2 Hotel อยู่บ้านเกิดเมืองพะเยา ปัจจุบันมีตำแหน่ง ประธาน YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) หรือประธานกลุ่มโครงการเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการหอการค้า มุมมองทางธุรกิจจึงแปลกต่างโดยเฉพาะแนวคิดการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาพักในจังหวัดพะเยาด้วกิจกรรม เปลี่ยนผ่านชีวิตสู่นักธุรกิจเมืองพะเยา   พื้นเพของผมเป็นคนเมืองพะเยา เรียนจบจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานประเทศสหรัฐอเมริกา 5...

Stay Connected

21,848แฟนคลับชอบ
2,741ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles