ประตูรีโมทจัดเป็นหนึ่งในสินค้าประเภท Smart home อันเป็นการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัวบ้าน โดยช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา สินค้าประเภท Smart home เติบโตเป็นที่นิยมจากลุ่มคนรุ่นใหม่

​”พิชัย เครืออินทร์” กรรมการห้างหุ้นส่วนซีบีประตูรีโมทจำกัด มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้คนยุคใหม่ เขาจึงตัดสินใจลาออกจากงานเมื่อ 10 ปีก่อน นำมอเตอร์ประตูรีโมทจำนวนสองเครื่อง เดินทางจากกรุงเทพทำการตลาดที่จังหวัดเชียงราย จากนั้นจึงก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทำธุรกิจติดตั้งและให้บริการหลังการขายประตูรีโมท

“ผมพบคำตอบว่า สินค้าประเภทสมาร์ทโฮมหรือประตูรีโมท เป็นการแข่งขันด้านการให้บริการไม่ใช่การแข่งขันขายมอเตอร์ การบริการหมายรวมถึงการติดตั้ง ร่วมกันวางแผนกับผู้รับเหมา ผู้ผลิตประตู  รวมถึงการร่วมงานกับวิศวกรเพื่อจัดตำแหน่งให้เหมาะสมลงตัวกับลักษณะของบ้าน”

พิชัย เครืออินทร์ กรรมการห้างหุ้นส่วนซีบีประตูรีโมทจำกัด เล่าต่อว่า ห้วงเวลาสิบปีที่ผ่านมาการให้บริการติดตั้งประตูรีโมทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าประตูรีโมทเป็นการแข่งขันขายมอเตอร์ ผลสุดท้ายคนที่เสียประโยชน์คือลูกค้า มอเตอร์เสียไม่มีบริการหลังการขาย สำหรับซีบีประตูรีโมทมุ่งเน้นการให้บริการทำให้ธุรกิจติดตั้งประตูรีโมทเริ่มเติบโต

“การทำการตลาดสินค้าสมาร์ทโฮมประเภทประตูรีโมทในต่างจังหวัดเป็นเรื่องยาก เพราะสินค้าค่อนข้างมีราคา แต่เมื่อหลายคนมองเห็นความถึงความจำเป็น มองเห็นถึงความทันสมัย รวมถึงความมั่นใจในการให้บริการหลังการขาย ธุรกิจติดตั้งประตูรีโมทก็เติบโต”

ปัจจุบัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดซีบีประตูรีโมท ขยายตลาดเปิดรับงานติดตั้งใน 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยเน้นการให้บริหารลูกค้าหลังการขาย งานติดตั้งส่วนใหญ่พิชัย จึงเป็นคนควบคุม ตรวจสอบ การติดตั้งด้วยตนเอง ผลงานจึงได้รับความไว้จากผู้รับเหมาก่อสร้างหลายรายให้ดูแลงานในหลายโครงการ

ติดต่อ ซีบีประตูรีโมท 089-888-6961