ในตรอกแคบคับอับแสง ข้า

ถามหมาสบายดีไหม

ตรอกน้อยซอยลัดตัดไป

ออกสู่ถนนใหญ่เชื่อมโยงทาง

ถามหมา ชื่ออะไร หมาไม่ตอบ

เมินหน้าหมอบแต่ริกริกกระดิกหาง

ข้าเกาหัวนั่งชันเข่าเจ้าเกาคาง

เกาแกรกแกรกไม่แตกต่างระหว่างเรา

ห่างกันชั่วกระดืบแค่คืบศอก

ในตรอกเงียบเงียบเฉียบเหงา

แก่ก็แก่เดี๋ยวเกาเดี๋ยวเกา

ดูเถิดเจ้าขี้เรื้อนเพื่อนศิลปิน

28 ก.พ.2567