“ชาญวิทย์ คิดหา” เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท AIA อดีตเคยรับราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ลาออกจากราชการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิตจนประสบความสำเร็จสูงสุดของนักขายประกันชีวิตแบบกลุ่ม ทำยอดขายประกันชีวิตแบบกลุ่ม เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ สามารถสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

“ขายประกันเป็นงานยากแต่ถ้ามีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งมั่น เราจะประสบความสำเร็จ ผมมีข้อคิดอยู่ว่า ปัญหาทุกอย่างเราสามารถแก้ไขได้ ถ้าเราแพ้เราจะเป็นถ่าน ถ้าเราผ่าน เราจะเป็นเพชร”

ชาญวิทย์ เล่าว่า นอกจากประกอบอาชีพเป็นตัวแทนประกันชีวิตเขายังเป็นนักฝัน ชอบอ่านประวัติของนักธุรกิจหลายคน ชอบศึกษาวิธีแก้ปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจ นั่นทำให้เขาอยากสร้างธุรกิจของตนเอง โดยในปี 2560 เขาตัดสินใจซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ บริเวณบ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทำธุรกิจด้านการเกษตรแผนใหม่ “แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม” เป็นธุรกิจในฝันที่อยากส่งมอบให้เป็นมรดกสำหรับลูก

“ผมชอบแมลงปอ ผมตั้งชื่อลูกสาวว่า แมลงปอ เพราะแมลงปอเป็นแมลงดึกดำบรรพ์ สมัยก่อนมีขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีขนาดเล็ก มีดวงตาสามารถมองเห็น 360 องศา ผมตั้งชื่อธุรกิจของผมว่า แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม เหมือนชื่อของลูกสาว เพื่อวันหนึ่งจะเป็นธุรกิจที่ส่งต่อถึงลูกหลาน”

สองปีผ่าน  “แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม” พัฒนารูปแบบการทำธุรกิจ เพิ่มพื้นที่ธุรกิจจำนวน 5 ไร่ เป็นจำนวน 25 ไร่ พัฒนาที่ดินอันเคยเป็นผืนป่าไม้ไผ่ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเชียงคำ ขยายรูปแบบการธุรกิจด้านสินค้าเกษตรอินทรีย์ สู่ธุรกิจร้านอาหาร  ธุรกิจร้านกาแฟ  ธุรกิจห้องพัก ธุรกิจห้องประชุมสัมมนา

จากวิถีธุรกิจเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษปลูกผักผลไม้ เช่น องุ่น สตรอว์เบอร์รี ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบให้กับห้องครัวร้านอาหาร สำหรับร้านกาแฟซึ่งเคยมีพนักงาน “บาริสต้า” จำนวน 8 คน ก็คัดเลือกให้เหลือบาริสต้าฝีมือดีที่สุดเพียง 2 คน

นอกจากนั้น แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม ทุ่มงบประมาณจำนวนกว่า 20 ล้าน สร้างอาคารประชุมที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 600 ชีวิต ด้วยวิธีคิดการทำธุรกิจแบบอุตสาหกรรมไมซ์  (MICE)  ซึ่งเป็นการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติดึงชาวต่างชาติเข้าประเทศ  ส่วนวิธีคิดทางธุรกิจ “แมลงปอสมาร์ทฟาร์ม”สร้างอาคารประชุมสัมมนารองรับคนต่างจังหวัด เพื่อทำกิจกรรมจัดประชุม การสัมมนา หรือนิทรรศการ อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

กลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเข้ามาสัมมนาในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายซึ่งแนวคิดการสร้างอาคารประชุมสัมมนานอกจากรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด ยังรองรับกิจกรรมของชาวอำเภอเชียงคำและยังเชื่อมโยงถึงการเปิดด่านการค้าชายแดนไทยลาวบ้านฮวก

โดยทิศทางการขยายธุรกิจแมลงปอสมาร์ทฟาร์ม จะสร้างศูนย์แสดงสินค้าปลอดสารพิษ สินค้าโอทอป สินค้าชุมชน รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคำ โดยนักธุรกิจคนพะเยาส่วนใหญ่เลือกลงทุนต่างจังหวัด เช่น เชียงราย เชียงใหม่ เพราะเป็นเมืองใหญ่มีโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจสูงกว่าพะเยา แต่สำหรับชาญวิทย์เลือกลงทุนในบ้านเกิด เพราะอยากเห็นการพัฒนาทางเศรษฐกิจพะเยา อยากเห็นการพัฒนาธุรกิจที่เชื่อมโยงกับท้องถิ่น