PUBLIC

เร่งเดินหน้าศึกษาโครงการสร้างฝายน้ำยม

“นายวีระกร คำประกอบ” รองประธานคณะกรรมาธิการฯ เร่งเดินหน้าศึกษาจุดก่อสร้างตามโครงการสร้างฝายลุ่มน้ำยมจำนวน 10 แห่ง เผยกรมชลประทานเตรียมฟ้องร้องยกเลิกสัญญารับเหมาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อำเภอเชียงม่วน...

จับตามองทุจริตหลังแบนเคมีอันตราย

พะเยาบิส  –  หลังประกาศราชกิจจานุเบกษา แบนสารเคมีอันตราย 2 ประเภท มีผลนับแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ให้สารเคมี พาราควอต - คลอร์ไพริฟอส เป็นสารพิษต้องห้าม ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ผู้ฝ่าฝื...

Online : ข้ามผ่านสู่อุตสาหกรรมเกษตรยุค 4.0

มนุษย์เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (Online) เป็นเวลามากกว่า 6 ชั่วโมงต่อวัน ใช้ชีวิตอยู่ในระบบนิเวศดิจิทัลหรือสภาพแวดล้อมอันเอื้ออำนวยต่อการใช้อินเทอร์เน็ต มิว่าจะเป็นที่บ้าน ร้านกาแฟ ที่ทำงาน หรือสถ...

คำทำนายของ “ดร.มิซาบุโร ทานิกุจิ”

  "ดร.มิซาบุโร ทานิกุจิ" เดิมเป็นอาจารย์สอนเกษตรประเทศญี่ปุ่น หลังปลดเกษียณเขาได้รับเงินบำเหน็จจำนวนหนึ่งจากการเป็นอาจารย์ จากนั้นเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อสร้างฟาร์มแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่...

เศรษฐศาสตร์บนดอยสูง “แคะเว่น ศรีสมบัติ”

“แคะเว่น ศรีสมบัติ” เป็นอดีตข้าราชการครูผู้บริหารการศึกษา พื้นเพเป็นชาวเผ่าเย้าเดินทางจากประเทศจีนมาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยเมื่อกว่า 150 ปีก่อน มีลูกหลานสืบสายสกุลเป็นรุ่นที่ 5 อาศัยอยู่ตำบลผาช้างน้อย ...

“โกวิท ไชยเมือง” อุตสาหกรรมรีไซเคิลสะท้อนเศรษฐกิจ

“โกวิท ไชยเมือง” เป็นนักธุรกิจหัวก้าวหน้า ตำแหน่งประธานสมาคมพ่อค้าอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และกรรมการหอการค้าจังหวัดพะเยา ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมรีไซเคิล พื้นที่อำเภอเชียงคำ – อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา...

“ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร” ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คนที่ 12

“สุทธิกุลบุตร” เป็นตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายในตัวเมืองจังหวัดพะเยานานหลายสิบปี “ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร” สืบเชื้อสายพ่อค้าขายเครื่องมือช่าง เป็นนักธุรกิจสายไอทีตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะวิศวก...

“คงศักดิ์  ธรานิศร” ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คนที่ 11

คงศักดิ์  ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจพะเยา คุ้มค่าหรือไม่กับการสร้างสนามบินพะเยา? จังหวัดพะเยาสูญงบประมาณในโครงการพัฒนา 130 ล้านบาทได้อย่างไร? ทิศทางเติบโตทางเศรษฐกิ...

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

“อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง”  แปลมาจากคำว่า Internet of Things เขียนย่อเป็น iot ออกตัวก่อนว่า ผู้เขียนมิมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษอันเป็นศัพท์เฉพาะ ทุกคอลัมน์ซึ่งกล่าวถึงคำศัพท์เฉพาะ ผู้เขี...

Branding Phayao

ผู้เขียนมีโอกาสนั่งฟังวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ประเด็นน่าสนใจอันถูกหยิบยกขึ้นกล่าวบนเวที คือการร้อยเรียงเรื่องเล่าของพะเยาเพื่อสร้างภา...