PUBLIC

“ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร” ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คนที่ 12

“สุทธิกุลบุตร” เป็นตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนประกอบอาชีพค้าขายในตัวเมืองจังหวัดพะเยานานหลายสิบปี “ณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร” สืบเชื้อสายพ่อค้าขายเครื่องมือช่าง เป็นนักธุรกิจสายไอทีตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะวิศวก...

“คงศักดิ์  ธรานิศร” ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คนที่ 11

คงศักดิ์  ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา วิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจพะเยา คุ้มค่าหรือไม่กับการสร้างสนามบินพะเยา? จังหวัดพะเยาสูญงบประมาณในโครงการพัฒนา 130 ล้านบาทได้อย่างไร? ทิศทางเติบโตทางเศรษฐกิ...

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง

“อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง”  แปลมาจากคำว่า Internet of Things เขียนย่อเป็น iot ออกตัวก่อนว่า ผู้เขียนมิมีความเชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาอังกฤษอันเป็นศัพท์เฉพาะ ทุกคอลัมน์ซึ่งกล่าวถึงคำศัพท์เฉพาะ ผู้เขี...

Branding Phayao

ผู้เขียนมีโอกาสนั่งฟังวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ประเด็นน่าสนใจอันถูกหยิบยกขึ้นกล่าวบนเวที คือการร้อยเรียงเรื่องเล่าของพะเยาเพื่อสร้างภา...

Sexcam เพศวิถีดิจิตอล

ผู้เขียนรู้จัก Sexcam  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 สื่อโทรทัศน์ทุกสถานีถูกปิดกั้น มิให้รายงานจนกว่าเหตุการณ์รัฐประหารจะผ่านพ้น แต่ Sexcam ถ่ายทอดสดรายงานเหตุการณ์รัฐประหารให้กับผู้รับชมทา...

LIKE ! ธุรกิจลวงโลก

หลายปีผ่าน ผู้เขียนมองเห็นความเจ็บปวดและการสูญเสียจากการหลอกลวงบนโลกออนไลน์ ลางสังหรณ์เรื่องการถูกฉ้อโกงของผู้เขียนมีมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ อาจเป็นเพราะร่ำเรียนวิชาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจตอนเรียนมหาวิทย...

พะเยาเมืองแห่งสุขภาพ

"จรัส สุทธิกุลบุตร" ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา เป็นนักธุรกิจ เป็นบุคคลสำคัญซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในห้วงระยะเวลาหลายสิบปีผ่านมา เคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา...

พื้นที่แห่งความเชื่อ

พวกเรากำลังเข้ายึดครอง cyber space หรือพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรม 10 ปีก่อน พวกเราตื่นเต้นดีใจกับการพบปะสังสรรค์กับบุคคลผ่าน Facbook แสดงความสามารถอย่างสุดฝีมือเพื่อตราประวัติศาสตร์ของตนเอ...

“พิชัย เครืออินทร์” บริการติดตั้งสินค้า Smart home

ประตูรีโมทจัดเป็นหนึ่งในสินค้าประเภท Smart home อันเป็นการใช้เทคโนโลยีมาควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย มีระบบการจัดการพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติทั้งภายในและรอบตัว...
video

วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก

เรื่องเล่าอันน่าสนใจ วัดอารามป่าญะ โดย วิมล ปิงเมืองเหล็ก เผยแพร่ในพะเยาทีวี

รวบหนุ่มมือไวลักโทรศัพท์

แพร่ - สืบสวนสถานีตำร...

www.rim.co.th

http://www.rim.co.th/

Liverpool

Photo by Mos np – นับเป็น...