แท็ก: กว๊านพะเยา

“สายลมพัดผืนน้ำเป็นระลอกคลื่น สายลมใต้กระทบผิวกายใ...
เมื่อครั้งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีประทับพระตำ...