MAJOR CINEPLEX ร่วมกับ Phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัลบัตรชมภาพยนต์ เพียงผู้อ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com ตอนคำถาม พร้อมกับเขียน ชื่อ นามสกุล ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น ผู้ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ ที่โรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง (กดแผนที่เดินทางMAJOR CINEPLEX : Phayao)
คำถามประจำเดือน มีนาคม 2567 คือ  ใครเป็นผู้พากษ์เสียงภาษาไทย “โป” คำตอบ ดีเจเชาเชา

ผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน มีนาคม 2567
ปุญญพัฒน์ บัวเทศ
เทียนษา บัวเทศ
สุนัตตา รักสิงห์
พัฒนรักษ์ นิธิกาญจนพัฒน์
จักรพงษ์ นาผัด
นริศา หาญจริง
ชนิกานต์ พันธ์เขียว
สมพร พันธ์เขียว
ธัญจิรา เกณฑ์ทา
จีรพัฒน์ อินเต็ม

ขั้นตอนรับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลให้เปิดหน้าเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมมอบบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อ หลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook