เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อประชุมแผนงานการบริหารจัดการน้ำ และสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำยมตอนต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการประชุม ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ กลไกล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการประชุมติดตามงานดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง ที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา