“สุเมธ เตชะกุลวิโรจน์” เป็นนักธุรกิจเต็มตัวหลังกลับจากสหรัฐอเมริกามาทำธุรกิจโรงแรมชื่อ M2 Hotel อยู่บ้านเกิดเมืองพะเยา ปัจจุบันมีตำแหน่ง ประธาน YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) หรือประธานกลุ่มโครงการเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการหอการค้า มุมมองทางธุรกิจจึงแปลกต่างโดยเฉพาะแนวคิดการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดมาพักในจังหวัดพะเยาด้วกิจกรรม

เปลี่ยนผ่านชีวิตสู่นักธุรกิจเมืองพะเยา  

พื้นเพของผมเป็นคนเมืองพะเยา เรียนจบจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ปี ทำธุรกิจกับครอบครัวตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทโชครุ่งทวีทัวส์ ปัจจุบันทำธุรกิจโรงแรม M2 Hotel จังหวัดพะเยา

ตอนเรียนผมมีความอยากที่จะทำงานอยู่เสมอ อยากได้ประสบการณ์ใหม่ ผมเชื่อว่าประสบการณ์ได้จากการลงมือทำ หลังเรียนจบปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ผมหางานอยู่ 6 เดือน จากนั้นทำงานที่ไม่ตรงสาขาเงินเดือน 8,000 บาท เรียนมาแทบตาย เพราะยุคสมัยนั้นคนเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จำนวนเยอะมาก ผมตัดสินใจไปเมืองนอก เรียนภาษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อาศัยอยู่รัฐซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

หลังจากนั้นทำงานไม่เลือก ทำงานทุกอย่างให้เป็นเงิน เมื่อเราไม่เลือกงานผมก็มีรายได้เฉลี่ยวันละ 5,000 บาท ทำงานอยู่ต่างประเทศ 5 ปี ก็พบว่า การทำงานหนักทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ลง มีการอาการป่วยบ่อยขึ้น รายได้ไม่เติบโต ผมคิดว่าคงถึงจุดอิ่มตัวจึงเลือกเดินทางกลับประเทศไทย

กลับมาอยู่เมืองไทย 11 วัน ผมถามครอบครัวว่ามีอะไรให้ผมช่วย ครอบครัวของผมทำธุรกิจเดินรถทัวส์ บริษัทโชครุ่งทวีทัวส์ ผมจึงเริ่มทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเดินรถ หลังจากนั้นก็อยากทำธุรกิจหอพักจึงรวบรวมเงินแล้วถามคุณพ่อธนะสิทธิ์ เตชะกุลวิโรจน์ ว่ายังมีที่ดินอยู่ตรงไหนในจังหวัดพะเยาบ้าง แต่เมื่อเริ่มก่อสร้างก็เริ่มปรับแผนธุรกิจเพราะธุรกิจหอพักใช้เวลาคืนทุนนาน 10-20 ปี จึงตัดสินใจลงมือทำโรงแรม จนกลายเป็นโรงแรม M2 Hotel เมื่อปรับ Positioning ก็มีโจทย์เรื่องการตลาด ผมศึกษาข้อมูลเกือบหนึ่งปี พยายามเชื่อมต่อกับคนธุรกิจ เข้าสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว เข้าสมาคมหอการค้าจังหวัดพะเยา หาข้อมูลเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยว

ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดพะเยา

หลังจากทำธุรกิจโรงแรมเกือบสองปี อดีตประธาน YEC หอการค้า คุณก้องเกียรติ อินทรีสังวร ชวนผมร่วมกลุ่มและเริ่มโครงการคูปองส่วนลดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดพะเยาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เอาไปขายให้กับผู้ประกอบการเล่มละ 300 บาท ถือเป็นโครงการแรกแม้ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็เป็นที่พึงพอใจ จากนั้นก็เริ่มทำโครงการวิ่ง

ผมว่าเป็นกระแสของคุณอาทิวราห์ (ตูน) คงมาลัย นักร้องนำวงบอดี้แสลม ตูนทำให้การวิ่งเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย กิจกรรมการวิ่งสมัยก่อนเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มแต่ตูนทำให้เกิดกระแส อยากวิ่งออกกำลังกาย กิจกรรมการวิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมเฉพาะกลุ่มกลายเป็นกิจกรรมของสังคม YEC เริ่มทำกิจกรรมวิ่งครั้งแรกนำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคทำลู่วิ่งให้กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หลังจากนั้นจัดกิจกรรมการวิ่งครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จมีคนร่วมกิจกรรมวิ่งจำนวน 3,500 คน มอบรายได้ให้กับโรงพยาบาลพะเยาเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์จำนวน 900,000 บาท

กิจกรรมการวิ่งครั้งที่ 2 มีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,400 คน โรงแรมในจังหวัดพะเยาเต็ม ร้านอาหารผู้คนแน่นขนัด สำหรับผมคิดว่าต้องมีการบูรณาการด้านการท่องเที่ยว ไม่ควรเอางบประมาณใช้กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ควรใช้งบประมาณทำการตลาดดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดพะเยาเพราะจังหวัดพะเยามีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนไม่มาก

จุดอ่อนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาคือการคมนาคม ไม่มีรถสาธารณะสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อนำนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา หากปรับปรุงการท่องเที่ยวก็คงเติบโต หลายคนบอกการท่องเที่ยวพะเยาย่ำแย่ แต่กลับพบข้อมูลว่ามีนักธุรกิจลงในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหลายแห่ง โรงแรมใหม่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 4 แห่ง และกำลังก่อสร้างอีกจำนวน 2 แห่ง กลุ่มทุนจากต่างจังหวัดเริ่มรุกกธุรกิจโรงแรมในจังหวัดพะเยา

ทุ่มงบฯ 84 ล้านรุกธุรกิจโรงแรม

ปี 2563 ผมมีเป้าหมายเปิดโรงแรม M2 Hotel สาขาสอง บริเวณริมกว๊านพะเยา ทุ่มงบประมาณก่อสร้างจำนวน 84 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มองค์กร กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักท่องเที่ยว กำหนด Positioning แตกต่างจากกลุ่มเป้าหมายโรงแรม M2 Hotel สาขาแรก กำหนดราคาค่างห้องพักสูงกว่า M2 Hotel สาขาแรก แต่การพักค้างคืนจะมีการเชื่อมต่อกับกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

ด้านกลยุทธ์การแข่งขัน ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High season) โรงแรมเมืองพะยามีคนพักเต็มอยู่ตลอด ที่น่ากังวลคงเป็นช่วงที่ไม่มีนักท่องเที่ยว (Low season) ต้องทำการตลาดอยู่ตลอดเวลาเพื่อดึงคนเข้ามาพัก ด้านการตลาดผมทำทุกทาง ทั้งการตลาดแบบบ้านๆและการตลาดยุค 4.0 ช่องทางที่ได้ผลมากที่สุดคงเป็นการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) เพราะตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด