MAJOR CINEPLEX ร่วมกับ Phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัลบัตรชมภาพยนต์ เพียงผู้อ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com ตอนคำถาม พร้อมกับเขียน ชื่อ นามสกุล ลงในกล่องแสดงความคิดเห็น ผู้ตอบคำถามถูกต้องจะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ ที่โรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง (กดแผนที่เดินทางMAJOR CINEPLEX : Phayao)
คำถามประจำเดือน ธันวาคม 2566 คือ BOB MARLE เป็นนักร้องนักแต่งเพลงดนตรีแนวใด ? คำตอบ เร็กเก สกา

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรชมภาพยนตร์ที่ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 2 ที่นั่ง

พัฒนรักษ์ นิธิกาญจนพัฒน์
จักรพงษ์ นาผัด
นริศา หาญจริง
ปุญญพัฒน์ บัวเทศ
เสาวลักษณ์ ดวงจิต
ญาณัจฉรา เมืองวงค์
ธัญจิรา เกณฑ์ทา
จีรพัฒน์ อินเต็ม
ชนิกานต์ พันธ์เขียว
สมพร พันธ์เขียว ดี
นวิยา กิจเฉลา

ขั้นตอนรับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลให้เปิดหน้าเว็บไซต์ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมมอบบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อ หลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook