การนำเสนอ “โขน” นาฏกรรมชั้นสูงของประเทศไทยสู่เวทีภาพยนต์ระดับสากล ด้วยเรื่องราวย้อนยุคผูกเรื่องแบบบทละครเชิงสืบสวน กับตัวละครเอกที่ปลอมตัวเพื่อค้นหาเอกสารลับเพื่อยืนยันการกบฏใน “แมนสรวง”  แหล่งโลกียรมย์ หรือ Entertainment complex ของคนโบราณ สถานที่ซึ่งขุนนางฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่า คือแหล่งพำนักและสมคบคิดของหัวหน้ากบฎ  “แมนสรวง” ภาพยนตร์ไทยกำลังถูกนำเสนอในโรงละครระดับสากล นับเป็นอีกรสชาติของวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย