Major Cineplex ร่วมกับ phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัลบัตรชมภาพยนต์โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลทางเว็บไซต์ phayaobiz.com คอลัมน์ Gaming ผู้ตอบคำถามถูกต้องจำนวน 8 ท่าน

คำถามประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ใครคือผู้กำกับภาพยนต์เรื่อง มิชชั่น:อิมพอสซิเบิ้ล ล่าพิกัดมรณะ ตอนที่หนึ่ง ? คำตอบ คริสโตเฟอร์ แมคคอร์รี

รายชื่อผู้ตอบคำถามถูกต้อง

1.อดิศักดิ์ สักลอ
2.พัฒนรักษ์ นิธิกาญจนพัฒน์
3.สิดาพร แสมุ
4.จักรพงษ์ นาผัด
5.กัลยา วงษ์ปาน
6.กรีฑา ยานะ
7.วุฒิไกร ไชยราชา
8.นริศา หาญจริง

ผู้มีรายชื่อตอบคำถามถูกต้องให้ติดต่อรับรางวัลที่เคาเตอร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ภายใน 7 วัน หลังวันประกาศผล ในช่วงเวลา 11.30 – 18.00 น. โดยแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex แสดงบัตรประจำตัวประชาชน เปิดเว็บไซต์ Phayaobiz.com แสดงรายชื่อผู้รับรางวัล หลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ เลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม และจ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook