MAJOR CINEPLEX : Big C Chiangrai ร่วมกับ phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัลบัตรชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาห้างสรรพสินค้าเบิ๊กซีเชียงราย ทุกสัปดาห์ เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ phayaobiz.com คอลัมน์ Gaming โดยพิมพ์ตอบคำถามท้ายคอลัมน์บริเวณโพสต์แสดงความคิดเห็น ระบุชื่อผู้ตอบคำถาม email และคำตอบ ผู้ตอบคำถามถูกต้อง จะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาห้างสรรพสินค้าเบิ๊กซี เชียงราย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มกราคม 2566 คำถาม ใครคือผู้แต่งนิยาย แฮร์รี่ พอตเตอร์ ่คำตอบคือ เจ.เค.โรว์ลิ่ง

ผู้ได้รับรางวัล

นิติภูมิ ประยูรสุข
ศิริพรกร ดอนชัย

ขั้นตอนการรับรางวัล เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex  เปิดเว็บไซต์ MOVIE | phayaobiz เปิดรายชื่อในคอลัมทางโทรศัพท์ มอบบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบ เมื่อได้บัตรกิฟแล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง หลังจากนั้น จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบสัปดาห์นี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง Major Cineplex Big C Chiangrai | Chiang Rai | Facebook