MAJOR CINEPLEX : ChiangRai ร่วมกับ phayaobiz.com จัดกิจกรรมตอบคำถาม ชิงรางวัลบัตรชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา ทุกสัปดาห์ เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ phayaobiz.com คอลัมน์ Gaming โดยพิมพ์ตอบคำถามท้ายคอลัมน์บริเวณโพสต์แสดงความคิดเห็น ระบุชื่อผู้ตอบคำถาม email และคำตอบ ผู้ตอบคำถามถูกต้อง จะได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์โรงภาพยนต์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาเชียงราย ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเชียงราย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

คำถามประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน มกราคม 2566 คำถาม ใครรับบทเป็น “ทิดน้อย”

ผู้ได้รับรางวัลคือ

คุณณัฏฐนันท์ จันทร์เอี่ยม
คุณปภังกร โยมยอด
คุณชามพูนท โยมยอด
คุณชฎายุ กันดอก
คุณภาวินี กันดอก

ขั้นตอนการรับรางวัล เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex  เปิดเว็บไซต์ MOVIE | phayaobiz เปิดรายชื่อในคอลัมทางโทรศัพท์ มอบบัตรประชาชนให้พนักงานตรวจสอบ เมื่อได้บัตรกิฟแล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง หลังจากนั้น จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์


สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบสัปดาห์นี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกสัปดาห์ หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือ Major Cineplex ChiangRai | Facebook