MAJOR CINEPLEX : Phayao และ Phayaobiz.com ชวนสมาชิกผู้อ่าน Phayaobiz.com มาทำกิจกรรมแนะนำตัวผ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และตอบคำถามว่า หนังเรื่องใดที่คุณต้องการดูในเดือน มีนาคม 2566 ในช่องแสดงความคิดเห็น คุณก็จะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ท่านละ 2 ที่นั่ง

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง”

1.คุณพิบูลศักดิ์ ลครพล

2.คุณสุภาภรณ์ สุขสนิท

3.คุณงามชิด ลครพล

4.คุณธนชาติ เกิดทวี

5.นางจารุวรรณ เผ่าปินตา

6.นายประเสริฐ เผ่าปินตา

7.นางสาวจารุภัทร ซาสังข์

8.นายสุพจน์ ฝึกฝน

9.นางสุพรรณ อ้อยหวาน

10.การุณย์ มะโนใจ

11.วัชรี มะโนใจ

12.ยงยุทธ ดาวตาก

13 เสาวภาคย์ ดาวตาก

14.ด.ญ. ณัฐฐาพร ดาวตาก

15.ด.ช.ฉันทพัฒน์ จันธิมา

ติดต่อรับรางวัลภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล เวลา 11.30-18.00 น. และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายชื่อผู้โชคดี ขั้นตอนการรับสิทธิในกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง” เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex ที่ร่วมรายการ เปิดเว็บไซต์ Phayaobiz.com พร้อมมอบบัตรประชาชน ให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อหลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook