MAJOR CINEPLEX : Phayao และ Phayaobiz.com ชวนน้อง นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มาทำกิจกรรมแนะนำตัวผ่านเว็บไซต์ Phayaobiz.com โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล และตอบคำถามว่า หนังเรื่องใดที่คุณต้องการดูในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในช่องแสดงความคิดเห็น คุณก็จะได้รับสิทธิในการเข้าชมภาพยนต์ในโรงภาพยนต์ MAJOR CINEPLEX : Phayao ห้างสรรพสินค้าเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ท่านละ 1 ที่นั่ง

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง”

คุณขวัญชัย ชัยชนะ

คุณครองขวัญ นิลแก้ว

คุณศักดิ์ธาดา เจริญพร

คุณปวีณา มหาวรรณ์

คุณศศิธร ปุญปั๋น

คุณอดิศัย เติมสวัสดิ์เสนี

คุณอนัญชณา เชื้อฉลาด

คุณจักรวาล แสนยส

คุณกุสุมา ขำคมเขต

คุณณัฐธิดา อนทกาญจน์

ขั้นตอนการรับสิทธิในกิจกรรม “ชวนคุณมาดูหนัง” เริ่มจากแจ้งพนักงานที่เคาเตอร์ Major Cineplex ที่ร่วมรายการ เปิดเว็บไซต์ Phayaobiz.com พร้อมมอบบัตรประชาชน ให้พนักงานตรวจสอบรายชื่อหลังจากนั้นรับบัตรกิ๊ฟ แล้วเดินตามพนักงานเลือกภาพยนต์ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง จ่ายภาษีมูลค่า 30 บาท ต่อหนึ่งที่นั่ง แล้วรับตั๋วชมภาพยนต์

เงื่อนไขรับรางวัล ติดต่อรับรางวัล เวลา 11.30-18.00 น. ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับรายชื่อผู้โชคดี

สำหรับ ท่านที่พลาดโอกาสรับรางวัลรอบเดือนนี้ สามารถร่วมกิจกรรมต่อเนื่องได้ทุกเดือน หรือ สามารถซื้อบัตรชมภาพยนต์ด้วยตนเอง ผ่าน http://www.majorcineplex.com ซื้อตั๋วผ่านแอป : Major Cineplex ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ E-Ticket หรือติดตามข่าวสารได้ทาง เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขาพะเยา | Phayao | Facebook