หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับ อาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ในฐานะของนักเขียนผู้รู้ลึกรู้จริง ถูกยกย่องเป็นปราชญ์คนหนึ่งของเมืองพะเยา ด้วยวัย 69 ปีที่ตกผลึกทางความคิดแต่ฝีปากยังคมกล้า วิพากษ์วิจารณ์ ชี้จุดนำประเด็นสำคัญ นำมาสู่การแก้ไขพัฒนาเมืองพะเยาหลายเรื่อง เป็นบุคคลแถวหน้าที่เดินออกมาปกป้องประโยชน์สาธารณชน 

มิเพียงความหาญกล้าแต่มีความรู้จริง นั่นเป็นคุณสมบัติของปราชญ์อันสืบทอดมาแต่ครั้งเป็นเณรอุปัฏฐาก พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เติบโตเป็นนักหนังสือพิมพ์ ,ทำงานกับสำนักข่าว ABC ยุค ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,หลบภัยปฏิวัติเป็นอาจารย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม,เป็นผู้ถากถางปักเขตแดนร่วมสร้างมหาวิทยาลัยพะเยา,เป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา,เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

ด้วยวัย 69 ปี กับบุคลิกเสื้อขาวคอกลมกางเกงผ้าเมืองสีครามสวมรองเท้าแตะยี่ห้อธรรมดา เป็นภาพอันคุ้นตาซึ่งผู้เขียนคบหาในฐานะพี่ชายใจดีตั้งแต่เริ่มเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ สำหรับผู้เขียนชมชอบความจริงอันเป็นที่ตั้งของวิถีแห่งการนำเสนอ ความจริงคือสัจธรรมอันมิเคยเปลี่ยนแปลง

5  มีนาคม 2561 ยามสายถึงใกล้เที่ยงวัน ผู้เขียนสบโอกาสพบกับอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ที่กำลังตรวจความถูกต้องรอบสุดท้าย ก่อนส่งต้นฉบับหนังสือให้กับโรงพิมพ์นครนิวส์เพื่อพิมพ์เผยแพร่

“คนพื้นถิ่น” หนังสือเล่มเล็กกะทัดรัด สั้นกระชับ อ่านง่าย หลายบทความถูกแปลและวิเคราะห์จากหลักศิลาจารึกเมืองพะเยา หนังสือบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ล้านนา เชื่อมโยงกับบทบาทพระสงฆ์เมืองพะเยา แม้ผู้เขียนจะเล่าเรื่องราวพระสงฆ์ล้านนาแต่เมื่ออ่านจบ  ท่านผู้อ่านจักเข้าใจ “สัจธรรม” รวมถึงบริบทของเหล่าพระสงฆ์

นอกจากนั้น ยังมีบทความวิเคราะห์ปรากฏการณ์ผ่านมุมมองของอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก นักหนังสือพิมพ์ฝีปากกล้าซึ่งมักซ่อนความนัยแห่งความหมายไว้ในงานเขียนอย่างลุ่มลึก เตรียมพบกันหนังสือ “คนพื้นถิ่น”  สั่งจองหนังสือผ่านทาง  https://www.facebook.com/vimon.ping   หรือโทรสอบถาม 0866582354