TopsPlazaPhayao :  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566  นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “ม้งน้อยหย่งเชี้ยะ” โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 คณะศึกษานิเทศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และท่านประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ร่วมงานกิจกรรม “ม้งน้อยหย่งเชี้ยะ” ซึ่งจัดโดย ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า พะเยา ภายใต้การบริหารงานโดยคุณเสถียร โพธิ์ศรี ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าฯ และคุณภวิลธิบดิ์ อุ่นต๊ะ ผู้จัดการศูนย์การค้าฯ ร่วมกับโรงเรียนบ้านสันติสุข  ภายในงานมีกิจกรรม ศิลป์กล่อมดอย กิจกรรม ม้งน้อยเบเกอรี่คุกกี้คุณธรรม กิจกรรม อัตลักษณ์ชนเผ่าม้ง และการแสดงเต้นม้ง