บรรยากาศงานเปิดหอศิลป์ เจริญ มาบุตร

374

30 ม.ค. 2566 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพฯ เป็นประธานเปิดหอศิลป์เจริญมาบุตร พร้อมด้วยพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) และท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมเปิดหอศิลป์ เจริญ มาบุตร อย่างเป็นทางการ Charoen Marboot | Facebook