พวกเรากำลังเข้ายึดครอง cyber space หรือพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นรูปธรรม 10 ปีก่อน พวกเราตื่นเต้นดีใจกับการพบปะสังสรรค์กับบุคคลผ่าน Facbook แสดงความสามารถอย่างสุดฝีมือเพื่อตราประวัติศาสตร์ของตนเองไว้บน YouTube  จนบัดนี้ผู้เขียนเชื่อและศรัทธาว่า มีมนุษย์บนโลกที่ไร้ตัวตนอยู่โลกออนไลน์เพียง 20 %

มนุษย์บางคนแผ่ความสามารถจนระบุตัวเป็น Celeb หรือดวงดาราแห่งโลกออนไลน์ได้เพียงข้ามคืน พวกเรายอมรับโดยศิโรราบว่า สิ่งที่มนุษย์กลุ่มหนึ่งขาดมิได้คือพลังงานสำหรับชาร์ทแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หลายคนหาความสำราญผ่านโลกโซเชี่ยล หลายคนพร้อมบำเรอความสุขออนไลน์แลกเงินตราที่เดินทางผ่านคลื่นสัญญา 4G  สังคมมนุษย์เติบโตอย่างงดงามบน cyber space พื้นที่ออนไลน์สาธารณะอันถูกสร้างและยึดครองด้วย Facbook ,YouTube และ Google

พวกเราล้วนเป็นผู้เช่าอาศัยบนโลกโซเชี่ยล…

สื่อกระดาษ (Printing) ถูกย่อยสลายเหลือเพียงเนื้อหาอันถูกตราตรึงลงบนโลกดิจิตอล (Content) สื่อโทรทัศน์ที่บุคคลทุกเพศวัยกระเสือกกระสนรับชมและถูกนำมาเป็นวิวาทะกับเพื่อนฝูงตอนจิบกาแฟยามเช้า กลายเป็น TV no demand ที่มนุษย์โซเชี่ยลจะรับชมเมื่อไหร่ก็ได้ คุณไตรภพ ลิมปพัทธ์ บอกกับผมมิผิด เขาบอกผมเมื่อครั้งยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ไอทีวี ขณะนั้นเขาเป็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งของวงการสื่อโทรทัศน์ในบ้านเรา

วันนี้ ผู้มีอิทธิพลสูงสุดแห่งวงการสื่อสารมิใช่เจ้าของผู้ผลิตสื่อ มิใช่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มิใช่เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้ให้เช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ต ผู้มีอิทธิพลแท้จริงคือพวกมนุษย์ออนไลน์ สังเกตง่าย พวกเขากด สับ รับชม และมีพลังงานอยู่ในโทรศัพท์มือถือเพื่อรักษาตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ พวกเขารู้ดีว่าชีวิตกำลังเปลี่ยน บางคนมีเวลาทุกวินาทีบนโลกออนไลน์เป็นเงิน

หลายปีที่ผ่านมาเรามองเห็นสินค้าโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์มากจนเกินความจำเป็นของการใช้ชีวิต หรือบางทีเรียกว่า “น่ารำคาญ” สองปีผ่านมาเรามองเห็นสินค้าคนพะเยาผุดขึ้นบนโลกออนไลน์ ผักผลไม้หลังบ้าน น้ำผึ้งหวานเมืองจุน หรืองานจักสานฝีมือระดับสูงถูกโฆษณาผ่านหน้าร้าน Facbook

โลกเปลี่ยน ความคิดของคนเปลี่ยน สมัยก่อนพวกเราเชื่อและศรัทธาว่าสินค้าซึ่งถูกที่สุดอยู่ในประเทศจีน แต่ห้วงยามนี้มนุษย์คนไทยบนโลกออนไลน์รู้ดีว่าสินค้าราคาถูกสุดมาจาก www.lazada.co.th  ส่วน https://shopee.co.th  ก็ช้อปปี้ช้อปง่ายถูกใจไร้กังวล ในทัศนะของผู้เขียน พวกเราศรัทธา Facbook ,YouTube และ Google  มากกว่าศาสนาที่เราบันทึกลงบนบัตรประจำตัวประชาชน ผู้เขียนคิดเช่นนั้น (มนุษย์วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็คิดเช่นนั้น)

โลกออนไลน์กลืนกินและอยู่ร่วมกับโลกแห่งความจริง แม่ค้าขี้ฉ้อประกาศกลโกงบนโลกออนไลน์ก็มีอยู่มิน้อย พวกเราล้วนถูกหลอกลวงมิว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือโลกแห่งความจริง แต่ศรัทธาความเชื่อแห่งร้านค้าท้องถิ่นยังคงมีอยู่ หลายคนยังเชื่อสินค้ามาดื่มกินโดยยังมิยอมจ่ายเงิน โลกแห่งความจริงของบ้านเราเป็นเช่นนั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

พวกเรามองเห็นกลุ่มบุคคลรวมตัวเป็นชุมชนเพื่อการคัดค้าน ต่อต้าน สนับสนุน หรือ ค้าขาย เรามองเห็นชุมชนโซเชี่ยลซึ่งพยายามสร้างตนเองให้เป็นตลาดศูนย์กลางการค้าขายแห่งโลกออนไลน์ พวกเราล้วนมีประสบการณ์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านโลกออนไลน์ มิว่าดีหรือเลว เรามองเห็นแนวโน้มของมนุษย์ออนไลน์ที่พยายามกีดกันตนเองออกจากสังคมเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเป็นเป้าหมายของการค้าขายมากจนรบกวนรูปแบบการใช้ชีวิต

วันนี้ “พะเยาบิส” หรือ http://phayaobiz.com/ ยินดีเปิดพื้นที่แสดงสินค้าสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ (Branding) มิใช่มุ่งหมายเพื่อสร้างยอดขายอย่างรุนแรง (hard sell ) แต่เพื่อสร้างศรัทธาให้กับธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนโลกออนไลน์

ผู้เขียน  กระจอกชัย / so*******@ga***.com