Ball Bullet Gun หรือ BB GUN หมายถึง “ปืนยิงประสุนลูกกลม” เรียกอีกอย่างว่า AIRSOFT GUN มีความหมายตรงตัวว่า “ปืนอัดลมเบา” พัฒนาการของ BB GUN มีมานาน แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะสมัยก่อนอาวุธปืนอัดลมมีลักษณะเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน BB GUN จึงกลายเป็นของเล่นเฉพาะกลุ่ม

ต่อมายุคของวีดีโอเกมส์ Counter-Strike เกมส์คอมพิวเตอร์ต่อสู้ด้วยอาวุธปืนที่ได้รับความนิยมในวงกว้าง เหล่าสาวกเกมส์คอมพิวเตอร์มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากเล่นเกมส์ยังมีการจัดการแข่งขันกลายเป็นต้นกำเนิดของ “ยุทธกีฬา” หลังจากนั้นเหล่าสาวกที่เคยเล่นเกมส์หันมาเล่นยุทธกีฬาอย่างจริงจัง สินค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน BB GUN ถูกผลิตและนำเข้าอย่างหลากหลายตามความต้องการของนักยุทธกีฬา มิว่าจะเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนประเภท ปืนสั้น ปืนยาว ปืนชนิดอัดแก๊ส ชนิดอัดลม และปืนไฟฟ้า สำหรับส่วนควบอุปกรณ์ (ACCESSORIES) อย่างเช่น เสื้อผ้าลายพลาง เสื้อเกราะ หมวก รองเท้า มีให้เลือกอย่างมากมาย  

รูปแบบการเล่นยุทธกีฬาอันเคยเป็นเพียงการเล่นยิงปืนลมก็มีการพัฒนานำเอาระบบการต่อสู้ทางยุทธวิธีมาใช้ในการเล่น ยุทธกีฬาจึงมีความเหมือนสมจริง ดึงดูดกลุ่มผู้เล่นอันเป็นเหล่านักรบตัวจริงลงมาเล่นทำให้ยุทธกีฬาถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดั่งสมรภูมิรบ

ณัฐวรรธ ชูวรรธณะปกรณ์ เจ้าของสนาม J-OE CQB CLUB จังหวัดพะเยา เล่าว่าเขาเป็นคนพะเยาซึ่งชมชอบยุทธกีฬามายาวนาน พื้นเพของเขาเป็นคนพะเยาเชื้อสายจีน เรียนจบประถมศึกษาจากโรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา เรียนจบมัธยมที่มองฟอร์ตวิทยาลัย จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการจัดการสมัยใหม่ คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันทำงานสานต่อกิจการของครอบครัวร้าน J ONE ใช้เวลาว่างจากการทำงานส่วนใหญ่ไปกับ “ยุทธกีฬา”  

ณัฐวรรธ เล่าว่า สมัยก่อนพ่อของเขาชมชอบการยิงปืนเป็นชีวิตจิตใจจึงพาเขาไปฝึกยิงปืนในสนาม เมื่อเรียนมัธยมที่เชียงใหม่ก็มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรยิงปืนในระบบ IPSC หรือ International Practical Shooting Confederation ซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้กำลังกาย และไหวพริบ ซึ่งจะมุ่งเน้นทักษะการใช้อาวุธปืนให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างทักษะสามด้านคือ ความแม่นยำ ความรุนแรง ความรวดเร็ว

จากนั้นก็เริ่มเล่น “ยุทธ์กีฬา” อันเป็นการแข่งขันยิงปืนอัดลมทางยุทธวิธี และมีการแบ่งทีมการเล่นในรูปแบบสนามที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสนามรูปแบบป่า สนามรูปแบบอาคาร ทำให้ผู้เล่นได้มีการวางแผนการเล่นเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคีภายในทีมอันเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดที่เขาได้ตั้งไว้ 

ช่วงหลังกลับพบว่า ยุทธ์กีฬาอันเคยเป็นการแข่งขันอันใช้สมรรถนะทางร่างกาย ไหวพริบ และการหมั่นฝึกซ้อม กลายเป็นการแข่งขันที่เน้นอุปกรณ์ หรือนักกีฬาบางคนหมกมุ่นกับการแต่งปืนอัดลมให้มีความแรงเกินกว่ามาตรฐาน เป็นผลให้คนชนะคือคนที่มีปืนแรงที่สุด ยิงได้ไกลที่สุด ปืนยิงได้เร็วที่สุด ยุทธกีฬาจึงไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ความจริงแล้ว ยุทธกีฬาเป็นการแข่งขันที่ใช้สมรรถภาพของร่างกาย ไหวพริบ การหมั่นฝึกซ้อมทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทีม ความสามัคคีจึงเป็นสิ่งสำคัญ นั่นจึงเป็นเหตุผลให้สนาม J-ONE CQB CLUB จังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนกฎกติกาการใช้สนามยุทธกีฬาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการใช้อาวุธปืนให้มีความปลอดภัย และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างปืนมาตรฐาน กับปืนที่มีการปรับแต่ง

“สนาม J-ONE CQB CLUB จังหวัดพะเยา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นยุทธกีฬา เปลี่ยนกติกาและสนามแข่งขันอันมีลักษณะเป็นอาคาร โดยบังคับให้ผู้เล่นวัดความเร็วของปืนใช้กระสุนขนาด 6 มิลลิเมตร น้ำหนัก 0.20 กรัม เป็นมาตรฐานโดยทางสนามมีเครื่องวัดความแรงที่ได้มาตรฐานและงดเว้นการให้บริการแก่ผู้ที่นำปืนที่มีความแรงเกินกว่ากำหนดมาใช้ในสนาม สอดคล้องกับพันธกิจของสนาม นั่นคือ มุ่งเน้นการเป็นสนามยุทธกีฬาชั้นนำในระดับจังหวัดที่ก้าวสู่ระดับภาค ด้วยการความสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อความต้องการผู้เล่นบนพื้นฐานความปลอดภัย ” 

ปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถลองเล่นในสนามยุทธกีฬาได้แล้ว บริเวณโรงแรมพะเยานอร์เทิร์นเลคโดยความเมตตาของนายคงศักดิ์ ธรานิศร อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่บริเวณโรงหนังเมืองทอง รูปแบบการเล่นมีการปรับกฎกติกาทำให้ยุทธกีฬาได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีผู้เล่นยุทธกีฬาจำนวนกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น 

สนาม  J ONE CQB CLIUB ตั้งอยู่บริเวณอาคารโรงหนังเมืองทอง โรงแรมพะเยานอร์ทเทินเลค อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สนาม J ONE มีทีมประจำสนาม คอยให้คำแนะนำ สำหรับผู้สนใจจำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 ทีม ทีมเทรนเนอร์ประจำร้าน J-ONE จำนวน 5 คน ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเข้ามาดูแลให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ ใช้ปืนอย่างไรให้ปลอดภัย และมีน้ำใจนักกีฬา

คุณสมบัติของการเล่นยุทธ์กีฬา ประการแรกต้องมีความซื่อสัตย์เพราะหากโดนยิงแล้วไม่มีทางที่คู่ต่อสู้จะรู้เลยว่าถูกยิง ฉะนั้นแล้วจิตใจต้องเป็นนักกีฬาโดนยิงแล้วต้องออกจากเกมส์ บางครั้งผู้เล่นอาจจะพลาดหรือตกใจ ยิงในระยะ YOU DEAD ซึ่งเป็นระยะที่มาตรฐานกำหนดไว้ที่ 5 เมตร ซึ่งในระยะดังกล่าวผู้เล่นต้องกล่าวคำว่า YOU DEAD ก็ต้องมีการขอโทษและให้อภัยกัน

เมื่อเกมส์จบ อารมณ์ผู้เล่นต้องจบเหมือนกับชกมวย แพ้ก็ต้องยอมรับ มีการขอโทษ มีการให้อภัย กฎของความปลอดภัยก็ต้องเคร่งครัดเหมือนกัน เฉกเช่นสนามยิงปืนทั่วไป ทั้งนี้สนาม J ONE CQB CLUB จัดพื้นที่ทดลองยิง พื้นที่การแข่งขัน รวมถึงมีกฎความปลอดภัยให้ผู้เล่นต้องสวมเกราะและแว่นตาก่อนลงสนาม ทุกครั้ง

สำหรับอุปกรณ์การเล่น ผู้เล่นสามารถใช้ปืน BB GUN ประเภทใดก็ได้แต่ห้ามใช้ระบบปืนออโต้หรือมีความรุนแรงเพราะเป็นอันตรายต่อผู้เล่น หากใครอยากทดลองเล่นสามารถเดินมาตัวเปล่าเช่าปืน BB GUN กับทางสนาม J ONE CQB CLUB จำนวน 1 กระบอก ราคา 50 บาท อุปกรณ์ส่วนควบ ทั้งเสื้อผ้า เสื้อเกราะ หมวก ราคา 150 บาท ลูกกระสุนจำนวน 4,000 นัด ราคา 200 บาท สำหรับผู้เล่นที่เป็นสุภาพสตรีอุปกรณ์ทุกอย่างฟรี เว้นแต่ค่ากระสุนปืนที่ต้องจ่ายเองในราคา 200 บาท ซึ่งจะได้กระสุนจำนวน 4,000 นัด 

หลังการฝึกซ้อมจะเข้าสู่โหมดของการจัดกิจกรรมครั้งใหญ่ของจังหวัดพะเยาในรอบปี 2562 โดยชมรม PTA หรือ PHAYAO TACTICAL AIRSOFT GUN CLUB PHAYAO วางแผนจัดกิจกรรมจำลองการรบหรือ“Military Simulation” หรือ MilSim(มิลซิม) คือ การจำลองการรบทางหทาร โดยการสวมทบบาทเสมือน เพื่อทำภาระกิจต่างๆที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย อ้างอิงจากรูปแบบการทำสงครามจริง โดยมีการกำหนด บทบาท หน้าที่ และภาระกิจที่แต่ละทีมต้องบรรลุภารกิจ

สนามการแข่งขันกำหนดพื้นที่ไว้ภายในจังหวัดพะเยา ซึ่งการแข่งขันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว อยู่ในแผนการท่องเที่ยวเมืองรอง จังหวัดพะเยา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage : J-ONE CQB CLUB PHAYAO หรือติดต่อสนามโดยตรงที่ 084-1696567