คำสารภาพ Q&A

Q : ทำไมผมวาดรูปเยอะ?
A : ผมต้องฝึกฝนกระบวนการสร้างสรรค์อย่างหนัก ทุ่มเทศึกษาเรียนรู้ เพื่อเป็นอิสระ
Q : ทำไมผมชอบวาดรูปคน?
A : เพราะผมเป็นคน และสงสัยชีวิต ความหลากหลาย ความหมายของการมีอยู่ ความแตกต่าง ความสุขทุกข์ของชีวิต ความดี ความจริง ความงาม
Q : ทำไมงานผมมีหลากหลายมากมาย?
A : เพราะงานผมคือชีวิต คือการบันทึกการเดินทาง ความคิดฝัน และทำให้เป็นตัวอย่างหลากหลายไม่มีสไตล์ติดยึด ปลดปล่อยอิสระ
Q : ทำไมผมถึงทำงานรวดเร็ว?
A : เพราะระบบทุนอำนาจนิยม มันไม่เคยหยุด ขูดรีดทำลายล้างข่มขืนโลกนี้ ผมจึงต้องส่งสัญญาณต่อต้าน ถ้าเป็นไปได้ ผมจะไม่หลับเลย
Q : ทำไมผมจึงชอบวาดคนแก้ผ้าและกามารมณ์?
A : ผมต้องการนำเสนอว่าคนเรานั้นเท่าเทียม ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใคร เมื่อทุกคนมีแต่ร่างเปลือยเปล่า น่าสมเพชเวทนา กามารมณ์เป็นสิ่งที่ชีวิตต้องเรียนรู้เท่าทัน เข้าใจเพื่อมีชีวิตดำรงอยู่ร่วมกันสันติ เคารพกันและกัน ให้พลังร่วมกันสรรสร้างความสุขสันติ
Q : ทำไมงานผมต้องมีการเมือง?
A : เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคน เราอาจไม่สนใจการเมือง แต่การเมืองมันควบคุมเราตั้งแต่เกิดจนตาย ผมต้องการให้คนตื่นเห็นเข้าใจ และมาร่วมพลังกันสร้างสรรค์สังคม โลกธรรมชาติให้น่าอยู่สันติสุข และเชื่อว่าศิลปะเป็นการสื่อสารให้คนเข้าใจกันได้
ขอบคุณมากครับ

วสันต์ สิทธิเขตต์ 18 เมษายน 2566

ภาพ “เกิดแต่ดิน วสันต์ สิทธิเขตต์” โดย จิตรกร สมภพ บุตราช เทคนิค ดิน ขนาด 80×100 cm. Vasan Sitthiket | Facebook