นรเทพ มาแสง ( Norathep Masaeng ) นอกจากเป็นนักดนตรีมีประสบการณ์เล่นเบสให้กับวงการเพลงไทยนานกว่า 35 ปี เขายังเป็นนักเล่าเรื่อง สามารถเรียบเรียงเรื่องราว ชีวิต วิธีคิด เขียนเป็นหนังสือได้รับการตีพิมพ์จำนวนสามเล่ม คือ เพื่อน, สัมพันธ์ และคำภีร์ร้อยวง  “เพื่อน” คือ บทบันทึกความทรงจำในวัยเรียนของนรเทพ เรื่องราวถูกเรียบเรียงให้อ่านง่าย “สัมพันธ์” คือ บทบันทึกความทรงจำของวง “พอส” วงดนตรีที่นรเทพผูกพัน  “คัมภีร์ร้อยวง” คือ หนังสืออันเหมือนคัมภีร์ห้าห่วงของมูซาชิ หากผู้ใดมุ่งสู่ความสำเร็จด้านดนตรี “คัมภีร์ร้อยวง” เป็นเหมือนคู่มือนำทางสู่การเป็นนักดนตรีที่ดีในประเทศไทย  

นรเทพ มาแสง คือมือเบสที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งในวงการดนตรีไทย เขาเติบโตจากการเรียนดนตรีคลาสสิคจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียนเอก วิโอล่า (Viola) และดับเบิลเบส (Double bass) เขาเล่นดนตรีหลายประเภท ทั้งเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการดนตรีเพราะการประกวด ประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะมือเบสของวง “พอส” กับค่ายเพลงเบอเกอรี่มิวสิค สไตล์การเล่นเบสของนรเทพ มาแสง มีอัตตาและตัวตนสูงมากในวัยหนุ่ม แต่เมื่อเขาทำงานอยู่ในวงการดนตรีไทย 35 ปี อัตตาและตัวตนทางดนตรีของเขาเลือนหาย แต่กลับทำให้ผู้ที่กำลังเล่นดนตรีร่วมกับเขา โดดเด่นและมีชื่อเสียง อ่านเพิ่มเติม