ผ่านไปกับการแสดงดนตรีที่เหนือจินตนาการ กับโชว์การแสดงแห่งปีของ COCKTAIL กับรสชาติอันละเอียดละมุนที่ผสมผสานจากความรู้สึกสู่การนำเสนอดนตรีในรูปแบบ CLASSICS A Symphony Orchestra โดยยอดฝีมือด้านการเรียบเรียงดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อเดือน สิงหาคม 2566 ชมภาพบรรยากาศทาง Facebook