๏ ความปวดร้าวส่วนบุคคลระคนเรื่อง
ความปวดร้าวทางการเมืองระรัวร่ำ
ยังคงเดินเผชิญหน้าชะตากรรม
ยังสะสางชะตาธรรมฝ่าข้ามไป
๏ ยังดูแลแผลเลือดน้ำตาชีวิต
ยังครองสิทธิ์แผลเก่าเฝ้าแผลใหม่
ยังหน่วงเหน็บเจ็บจารผ่านแผลใจ
ยังเห็นยุคเห็นสมัยในสายตา
๏ ก่อนถึงยุคลูกหลานกาลเบื้องโน้น
ยังถ่ายโอนสถานการณ์กาลเบื้องหน้า
ที่เป็นอยู่ที่เป็นไปที่เป็นมา
ยังร่วมจ่ายราคาความเปลี่ยนแปลง
๏ ฉันและเธอมิมีใครไม่ปวดร้าว
ในมืดหนาวรอรักจักทอแสง
เพียงระหว่างทางระกำความขัดแย้ง
เราต้องแกร่งทางในใจไม่น้อยเลย!


l ภาพเพียงพจน์ l ไพวรินทร์ ขาวงาม