เหนือจินตนาการกับโชว์การแสดงดนตรีแห่งปีของ COCKTAIL กับรสชาติอันละเอียดละมุนที่ผสมผสานจากความรู้สึกสู่การนำเสนอดนตรีในรูปแบบ CLASSICS A Symphony Orchestra โดยยอดฝีมือด้านการเรียบเรียงดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในเดือน สิงหาคม 2566 บัดนี้ บัตรเข้าชมการแสดงถูกจำหน่ายหมดทั้ง 3 รอบ ใช้เวลาเพียง 6 ชั่วโมง