งานวิทยาศาสตร์ฮาลาลเริ่มต้นโดยตัวผมในคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ.2538 เติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อครั้งได้รับงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2546 นับจากมีมติคณะรัฐมนตรีในวันนั้น จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566 ปีนี้ครบวาระ 20 ปีพอดิบพอดี หน่วยงานเล็กๆ ที่เริ่มโดยนักวิทยาศาสตร์คนเดียว เสียเหงื่อเสียน้ำตาล้มลุกคลุกคลานผ่านร้อนผ่านหนาวเติบโตมาได้ถึงระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาลตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งนั้นแม้มีเพียงสามปีคือ พ.ศ.2547-2549 ทว่าคือเชื้อไฟปลุกพลังสร้างศูนย์ในกำกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เติบโตอย่างมั่นคงมาโดยตลอด ก้าวหน้าเพียงไหนพิจารณาจากสถานภาพล่าสุดใน พ.ศ.2566 ก็คงเห็น

ศวฮ.ใน พ.ศ.2566 มี 4 สำนักงาน พื้นที่ใช้สอยรวม 4,761 ตารางเมตร (ตรม.) หากไม่นับผู้บริหาร 4 คน กับนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกที่รอตำแหน่งบรรจุ 2 คน ศวฮ. มีบุคลากรรวม 47 คน เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน 15 คน นักวิทยาศาสตร์ 32 คน (ปริญญาเอก 5 คน, โท 4 คน, ตรี 23 คน) กระจายใน 4 สำนักงาน โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ชั้นที่ 11-13 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนจุฬาลงกรณ์ 12 พื้นที่รวม 2,742 ตารางเมตร เป็น“ห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล” และสำนักงานบริหาร ติดตั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์กว่า 200 ชิ้น บุคลากร 31 คน เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน 12 คน นักวิทยาศาสตร์ 19 คน

ศวฮ.มีสำนักงานสาขา 3 แห่ง ได้แก่ (1) สำนักงานปัตตานี จัดตั้งใน พ.ศ.2552 อยู่ทางเข้าโรงแรมซีเอสปัตตานีถนนหนองจิก อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นอาคารสองคูหา 3 ชั้น พื้นที่ 480 ตารางเมตร มีบุคลากร 9 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ 7 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 2 คน; (2) สำนักงานเชียงใหม่ จัดตั้งใน พ.ศ.2555 อยู่ที่ถนนเจริญประเทศ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอาคารสามคูหา 4 ชั้น พื้นที่ 576 ตารางเมตร ไม่นับรวมพื้นที่ปฏิบัติงานเกษตรแม่นยำจากความอนุเคราะห์ของครอบครัวสุรีพงษ์ มีบุคลากร 3 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1 คน; (3) สำนักงานนครนายก จัดตั้งใน พ.ศ.2565 อยู่ที่ถนนคลอง 15 ตะวันออก (สายกลาง) ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เป็นอาคารเอนกประสงค์สองชั้นครึ่ง อาคารสำนักงานชั้นเดียว อาคารไม้สองชั้น อาคารเล็ก 3 อาคาร รวมพื้นที่ 963 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นที่เรือนรับรอง 2 อาคาร พร้อมที่ดินขนาด 4 ไร่ 88 ตารางวาและที่ดินอีก 3 ไร่ซึ่งมูลนิธิมุฮัมมะดียะฮฺและผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันอนุเคราะห์แก่ ศวฮ. ให้ใช้ประโยชน์ บุคลากรสำนักงานนี้มี 4 คนเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ย้อนกลับไปใน พ.ศ.2562 ศวฮ.เคยมีอีกหนึ่งสาขาคือสำนักงานสวนหลวงจัดตั้งใน พ.ศ.2558 เป็นอาคาร 5 คูหา พื้นที่รวม 490 ตารางเมตร อยู่ที่สวนหลวงสแควร์ ถนนจุฬาลงกรณ์ 12 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ช่วงเวลานั้น ศวฮ. มีบุคลากร 82 คน เป็นนักวิทยาศาสตร์ 39 คน ทว่าหลัง พ.ศ.2563 ศวฮ.ลดทั้งพื้นที่และบุคลากรลงจากข้อจำกัดด้านงบประมาณอันเป็นผลจากการปรับโครงสร้างหน่วยราชการที่กำกับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ศวฮ.ยังคงมุ่งมั่น ก้าวเดินไปข้างหน้า เห็นได้จากการจัดตั้งสำนักงานนครนายกใน พ.ศ.2565