6.2 C
New York
วันศุกร์, ธันวาคม 3, 2021

Buy now

“ธนบดี พึ่งประหยัด” เสียงสะท้อนแห่งเงามืดของช่างทำกีต้าร์ไทย

“ตั้งสาย” หรือ Tung Sai คือสื่อโซเชียลที่ให้ความรู้เรื่องกีต้าร์ของประเทศไทย ผู้ผลิตชื่อว่า “ธนบดี พึ่งประหยัด” ชายวัย 38 ปี จบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นนักดนตรีและช่างทำกีต้าร์ (Guitar maker) เป็นเวลากว่า 7 ปี แม้ปัจจุบันเขาจะเลิกทำกีต้าร์ แต่ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงประสบการณ์ของเขา ถูกถ่ายทอดเป็นสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอนับร้อยชิ้น หลายคนที่สนใจศึกษาเรื่องการทำกีต้าร์สามารถบรรลุถึงความเข้าใจในการทำกีต้าร์เมื่อได้ชมคลิปวีดีโอของเขา

นักศึกษา นักฝัน นักทำกีต้าร์มืออาชีพ

ผมเล่นดนตรีตั้งแต่เด็ก เล่นกีต้าร์ตอนชั้น ม.1 วันหนึ่งขณะอยู่บ้านรุ่นพี่ ผมอ่านคอลัมน์ในหนังสือดนตรีเล่มหนึ่ง เขาบอกว่า ลักษณะของกีต้าร์ส่วนคอจะมีส่วนที่โค้งงอนิดๆ ผมรู้สึกสนใจและเริ่มศึกษา จากนั้นเริ่มซ่อมกีต้าร์ด้วยตนเอง เมื่อเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลากลางคืนผมเล่นดนตรี ส่วนเวลากลางวันผมเข้าคอร์ดเรียนทำกีต้าร์ ผมศึกษาเรียนรู้การทำกีต้าร์อย่างจริงจัง ตอนนั้นผมมั่นใจมาก อยากเป็นช่างทำกีต้าร์ฝีมือระดับโลก อยากแสดงผลงานในเมืองนอก

ผมประกอบอาชีพช่างทำกีต้าร์ 7 ปี ผมพบว่า การประกอบอาชีพเป็นช่างทำกีต้าร์ (Guitar maker) เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องยากมาก ทุกคนมีค่าใช่จ่ายในการใช้ชีวิต ผมจึงตัดสินใจสมัครงานบริษัท ทำงานประจำโดยมองว่าการทำกีต้าร์คืองานศิลปะ เพราะช่วงเวลาของการทำกีต้าร์ที่ผ่านมา ผมทำงานตามสั่ง เราทำกีต้าร์ตามความต้องการของลูกค้า แต่ความต้องการอันแท้จริงของลูกค้าคือ เขาอยากได้กีต้าร์ที่มีลักษณะกีต้าร์เหมือนแบรนด์ระดับโลกในราคาย่อมเยาว์ ลูกค้ามักบอกว่า อยากได้กีต้าร์เหมือนรุ่นนั้นของแบรนด์นี้ ลูกค้าอยากให้ช่างทำกีต้าร์ลอกเลียนแบบ ผมจึงตัดสินใจเลิกทำกีต้าร์ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีคนชวนผมร่วมหุ้นทำโรงงานผลิต

ผมเลิกอาชีพช่างทำกีต้าร์มานานกว่า 3 ปี แต่ยังพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนทำกีต้าร์ ผมพบว่า เกิดความไม่เข้าใจในกลุ่มของลูกค้าที่สั่งทำกีต้าร์ ส่วนช่างทำกีต้าร์ก็เข้าใจบางอย่างไม่ถูกต้อง ผมยอมรับว่า วงการผลิตกีต้าร์มีการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ผมจึงคิดแบ่งปันความรู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้ให้กับคนทั่วไป เป็นการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ ข้อมูลเชิงลึก เพราะส่วนใหญ่การศึกษาเรียนรู้เรื่องการทำกีต้าร์เป็นการเปิดคอร์ดสอนทำกีต้าร์มากกว่าจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจ ช่วงเวลากลางคืน ผมผลิตคลิปวีดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับกีต้าร์มากกว่า 100 คลิป เวลาปกติผมทำงานประจำเกี่ยวกับเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต

ศักยภาพช่างทำกีต้าร์ไทยในโลก

ช่างทำกีต้าร์คนไทยหลายคนมีศักยภาพ สามารถผลิตกีต้าร์คุณภาพ แต่ผมยังมองไม่เห็นใครที่โดดเด่นจนสามารถนำไปเปรียบเทียบกับช่างทำกีต้าร์ที่เป็นยอดฝีมือของต่างประเทศได้ เพราะต่างประเทศเป็นต้นแบบการผลิต ส่วนบ้านเรายังคงเป็น “ช่างทำกีต้าร์” ซึ่งคำว่าช่างควรอยู่รอดได้ด้วยการผลิตกีต้าร์ ช่างบางคนมีฝีมือเก่งมากแต่อยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่ได้เพราะมีความเป็นตัวเองสูง

ปัจจุบัน ช่างทำกีต้าร์บ้านเรามีจำนวนมากขึ้น การแข่งขันมากขึ้น มีกีต้าร์คุณภาพที่ถูกผลิตมจำนวนมากขึ้น แต่ยังคงเทียบกับกีต้าร์ระดับสูงของต่างประเทศไม่ได้ เพราะกระบวนการผลิตกีต้าร์มีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งความรู้ (Know How) วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการผลิตที่ดี ช่างทำกีต้าร์เมืองนอกมีความละเอียดอ่อน ประณีต มีความมุ่งมั่นสูงมาก พวกเขาถูกปลูกฝังการทำงานไม้มาตั้งแต่เด็ก เด็กหลายคนทำงานไม้ด้วยตนเอง มันเป็นกระบวนการปลูกฝังคนให้มีฝีมือ นั่นส่งผลให้คนเมืองนอกมองเห็นคุณค่าของงานฝีมือ

ในภาพรวมกีต้าร์เป็นสินค้าทางการตลาด เราจะมองเห็นมูลค่าทางการตลาด สัดส่วนทางการตลาด (segments) โดยเราสามารถแบ่งออกเป็น กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์โปร่ง แบ่งกีต้าร์ตามระดับราคา ตั้งแต่กีต้าร์ราคาถูก กีต้าร์ราคาหลักพัน กีต้าร์ราคาหลักหมื่น กีต้าร์ระดับสูง (Hi End) ซึ่งตลาดกีต้าร์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดของประเทศไทยคือกีต้าร์ราคา 4,000-10,000 ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายทั้งกีต้าร์แบรนด์ต่างประเทศ แบรนด์ไทยผลิตต่างประเทศ และกีต้าร์ไทยแท้ สำหรับกีต้าร์แบรนด์ไทยส่วนใหญ่เป็นกีต้าร์สั่งทำจากโรงงานในประเทศจีน เพราะปัจจุบันประเทศจีนคือประเทศผู้ส่งออกกีต้าร์มากที่สุด กีต้าร์จากโรงงานประเทศจีนกำลังเติบโตและเป็นที่ยอมรับของนักดนตรีมากขึ้นเรื่อยๆ  

ส่วนกีต้าร์ไทยแท้ผลิตโดยช่างทำกีต้าร์คนไทยจัดเป็นกีต้าร์ระดับสูง (Hi End) กีต้าร์ไทยราคาตัวละ 40,000 -100,000 บาท หากกำหนดราคาต่ำกว่านั้นช่างทำกีต้าร์ก็อยู่ไม่รอด ปัจจุบันต้นทุนการผลิตกีต้าร์แต่ละตัวค่อนข้างสูง ไม้ซึ่งใช้ในการทำกีต้าร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ แม้ช่างทำกีต้าร์คนไทยมีความพยายามในการใช้ไม้ไทยทำกีต้าร์ แต่ทุกคนก็รู้ดีว่า การผลิตกีต้าร์ด้วยไม้ไทยเป็นเรื่องยาก หากมองในกระบวนการผลิตไม้ไทยสู้ไม้ต่างประเทศไม่ได้

กีต้าร์ไทยคือภาพสะท้อนของกีตาร์ต่างประเทศ

ประการสำคัญคือเมื่อลูกค้าสั่งทำกีต้าร์ ลึกลงภายในหัวใจแล้วเขาต้องการกีต้าร์แบรนด์ต่างประเทศ ต้องการกีต้าร์ระดับสูงของต่างประเทศ ลูกค้าอยากให้ช่างทำกีต้าร์ลอกเลียนแบบกีต้าร์ต่างประเทศ จากราคาหลักแสนบาท กลายเป็นกีต้าร์หลักหมื่นบาท บอกตามตรงว่า ช่างคนไทยไม่สามารถทำกีต้าร์ให้เหมือนกับกีต้าร์ต่างประเทศได้ทุกกระเบียดนิ้ว ตอนผมทำงานเป็นช่างทำกีต้าร์มีลูกค้านำกีต้าร์ Martin D28 มาให้ผมทำกีต้าร์ลอกเลียนแบบ ผมทำกีต้าร์ให้เขาแต่ไม่ได้ทำตามที่เขาสั่ง เมื่อเสร็จงานผมให้ลูกค้าทดลองเล่น เขาก็ชมว่ากีต้าร์เสียงดีมาก ผมบอกกับลูกค้าตามตรงว่า “ผมไม่ได้ทำกีต้าร์ตามที่คุณสั่ง” นั่นคือปัญหาของช่างทำกีต้าร์เมืองไทย วนเวียนอยู่ในวังวนของปัญหาเดิม อยู่กับกลุ่มลูกค้าเดิม

ต่อมาก็มีปัญหาเรื่องไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ผมบอกกับทุกคนเสมอว่า การทำกีต้าร์ให้เป็นที่ยอมรับต้องทำเป็นลักษณะของโรงงาน (Factory) ต้องผลิตกีต้าร์ในปริมาณมากพอเพื่อให้ได้การยอมรับ ช่างทำกีต้าร์หลายคนใช้ไม้ไทยในการผลิตกีต้าร์ แต่ช่างทุกคนก็รู้ดีว่า ไม้ไทยมีความแข็งยากต่อการผลิต ย่านเสียงไม้ไทยขาดความทุ้มกับแหลม แต่โดดเด่นเรื่องย่านเสียงกลาง

ในความคิดของผม ตลาดกีตาร์ของช่างไทยจะโตไม่ได้หากไม่มีใครที่สามารถทะลุจักรวาล ต้องมีคนไทยสักคนเป็นที่รู้จักในเมืองนอก ทำกีต้าร์จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทำกีต้าร์โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า (สั่งให้ช่างทำกีต้าร์ลอกเลียนแบบสินค้าต่างประเทศ) ผมคิดว่าช่างทำกีต้าร์เมืองไทยทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาต้องทำกีต้าร์อย่างไรถึงจะได้กีต้าร์ที่ดี แต่จะมีช่างทำกีต้าร์กี่คนที่ใส่ใจในการผลิตมากพอ เปรียบการทำกีต้าร์เหมือนการคัดลายมือ คนไทยทุกคนเขียน ก-ฮ ได้ แต่จะมีสักกี่คนที่คัดลายมือ ก-ฮ ได้สวยเป็นที่น่าจดจำ

สัมภาษณ์  ร.ต.อ.ทรงวุฒิ จันธิมา (กระจอกชัย)

Related Articles

Stay Connected

22,046แฟนคลับชอบ
3,045ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest Articles