หากลองตรวจสอบข้อมูล เปรียบเทียบสถิติคนว่างงานของประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ  400,000  คน ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีตกงานมากที่สุด จำนวน 170,000  คน เหตุผลที่คนจบปริญญาตรีตกงานมีจำนวนมากสุด เพราะคุณวุฒิปริญญาตรีมีหลายสาขาเฉพาะด้าน หลายคนรองานซึ่งเหมาะสมกับคุณวุฒิของตนเอง ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้า “รับราชการ” เป็นงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งหลายคนสนใจ

แต่ละปีภาครัฐมีการเปิดตำแหน่งว่างประมาณ 30,000 ตำแหน่ง แต่การแข่งขันเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการนั้นมีมาก ยิ่งในห้วงเวลาซึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่หลายหน่วยงานเอกชนลดตำแหน่งงาน หนุ่มสาวจึงหันมาสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการอย่างจริงจัง หลายคนเลือกตัวช่วยเพื่อเสริมความสามารถของตนด้วยการเรียนในสถาบันติวเตอร์

ห้วงเวลาหลายปีผ่านมาธุรกิจติวเตอร์เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ จังหวัดพะเยามีสถาบันติวเตอร์เกิดขึ้นหลายแห่ง แต่สถาบันติวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในจังหวัดพะเยาคือ “สถาบันบ้านรักความรู้” สอนนักเรียนในสถาบันมาแล้วจำนวน 5 รุ่น สอบได้ร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนที่สมัครเรียน

“วัยรุ่นหนุ่มสาวร้อยละ 90 จะเลือกเรียนระบบมหาวิทยาลัย บางคนบอกว่าการเรียนในสถาบันสอนพิเศษยาก เมื่อเรียนจบบางคนก็กลับมาสอบบรรจุเข้ารับราชการ พอลงสนามสอบก็พบว่า การสอบบรรจุเข้ารับราชการในมิใช่เรื่องง่าย”

ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม(ติวเตอร์ปิ่น) ผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้ กล่าวต่อว่า “ต้องยอมรับว่า หลายคน ค้นหาตนเองไม่เจอ บางคนเรียนตามกระแส เรียนตามเพื่อนพอเรียนจบหลายคนตกงาน หลายคนบอกว่าเหนื่อยมากเมื่อทำงานอยู่ในบริษัทเอกชน สุดท้ายเลือกกลับมาสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ แต่ผู้ปกครองคนพะเยาถือว่าให้โอกาสบุตรหลาน สนับสนุนให้เรียนให้สอบอย่างเต็มที่”

การเรียนกับสถาบันติวเตอร์นอกจากเรียนติวเพื่อการสอบแข่งขันแล้ว สถาบันต้องฝึกความอดทนเด็กเลือกเรียนกับสถาบันติวบ้านรักความรู้ นอกจากเรียนแล้วยังต้องปรับตัว เพราะพบปัญหาว่า หลายคนแม้สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการแต่ไม่สามารถสอบผ่านการฝึกอบรม เพราะการฝึกมีกฎระเบียบ

นักเรียนติวสอบข้าราชการส่วนใหญ่เป็นเด็กเรียนปานกลาง แต่มีความมุ่งมั่นอยากสอบบรรจุเข้ารับราชการอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 หากเลือกเรียนกับติวเตอร์ที่มีคุณภาพมักจะสอบติด ส่วนกลุ่มคนซึ่งเลือกเรียนในสถาบันติวเตอร์เพื่อเอาใจพ่อแม่มีโอกาสสอบติดเพียงร้อยละ 10

การเรียนสถาบันติวเตอร์แม้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ถือว่าคุ่มค่าเพราะเป็นการเพิ่มความสามารถสร้างความมีเปรียบในการสอบแข่งขัน สถาบันติวเตอร์มีแบบแผนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบในการสอบแข่งขัน มีข้อมูลการวิเคราะห์จากแนวทางข้อสอบซึ่งเปิดสอบในแต่ละปี

ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม กล่าวต่อว่า นักเรียนซึ่งเลือกเรียนกับสถาบันติวบันรักความรู้ ส่วนใหญ่เป็นคนในจังหวัด พะเยา แพร่ น่าน เพราะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองเพราะมิต้องเดินไกลและสามารถเดินทางบุตรหลานของตนเองในช่วงเวลาเข้าเรียน อนาคตสถาบันบ้านรักความรู้จะเปิดเรียนติวออนไลน์ เพื่อตัดปัญหาด้านการเดินทาง ขยายพื้นที่กลุ่มเป้าหมายสู่จังหวัดอื่น

สอบถามข้อมูล ศุภกร ธนัตถ์ชัชชม  ผู้อำนวยการสถาบันบ้านรักความรู้  0819529835